REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5134
Tytuł: Метафизика вещи в творчестве «бездомных» поэтов (Збигнев Херберт и Иосиф Бродский)
Inne tytuły: Metaphysics of the thing in the work of “homeless” poets (Z. Herbert and J. Brodsky)
Autorzy: Бараш, Ольга
Słowa kluczowe: J. Brodsky
Z. Herbert
metaphysical homelessness
world culture
thing and object
intertext
И. Бродский
З. Херберт
метафизическая бездомность
мировая культура
вещь и предмет
интертекст
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 129-139
Abstrakt: Zbigniew Herbert and Joseph Brodsky had both declared their metaphysical homelessness long before they became emigrants. This sensation led to certain peculiarities in their poetic worldview (cosmopolitanism, immersion of world culture, attention to the metaphysical aspect of everyday objects etc.) The article deals with some ways of expressing these views in the works of both authors, as well with as with personal relations between the two poets and the way the younger author (Brodsky) was influenced by one of his favorite Polish poets (Herbert).
URI: http://hdl.handle.net/11320/5134
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.