REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5099
Tytuł: Печаль воспоминаний…. Пространство – время – телесная проксемия в рассказе Поздний час Ивана Бунина
Inne tytuły: Sadness of memories… Space – Time – Corporeal proxemics in the story by Iwan Bunin Late hour
Autorzy: Pawluk, Neonila
Słowa kluczowe: space
time
corporeal proxemics
memory
heart
пространство
время
телесная проксемия
память
сердце
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 279-287
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: The present work takes up the attempt at an analysis of three basic elements in the story by Iwan Bunin "Late hour" (1938): a place, time and a corporeal proxemics (Edward Hall). The focus is put on semantic opposites, such as close – far: Russia – France, a ship – a city, a way of life – a way to cemetery which define space and time frames of the work. Returning to his hometown, the main character of the story recalls and experiences his former immature love once again, seeing and touching as well both familiar and close to his heart objects (a bridge, a pavement, a curb, a gate) which bring him feelings and emotions. Looking back upon his past, he shows the reader the corporeal view of his beloved girl as well as mentions its details (smell of her hair, warmth of her body, brightness in her eyes). It is significant that the corporeal images (holding hands, a kiss) become timeless symbols in the story by Bunin. They are endowed with “a huge sensible power” (L. Iezuitova) and at the same time they process this sensuality and reveal a spiritual side of carnality.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
URI: http://hdl.handle.net/11320/5099
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
N. Pawluk_Печаль_воспоминаний.pdf280,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)