REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5098
Tytuł: Канцэпт «дом» у сучаснай беларускай прозе (на матэрыяле раманаў Альгерда Бахарэвіча, Юрыя Станкевіча)
Inne tytuły: The concept “house/home” in modern Belarusian prose (on the basis of A. Bakharevich’s and Y. Stankevich’s novels)
Autorzy: Лясовіч, Святлана
Słowa kluczowe: concept “house/home”
concept “homelessness
image component
metaphor
A. Bakharevich
Y. Stankevich
канцэпт «дом»
канцэпт «бяздомнасць»
вобразны складнік
метафара
А. Бахарэвіч
Ю. Станкевіч
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 267-276
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: The article dwells on the structure of the concept “house/home” in the novels of the modern Belarusian writers – “Shabany” by A. Bakharevich and “To love night is a right of rats” by Y. Stankevich. The author of the article makes a comparison between the meanings of this concept as presented in Belarusian folklore and as presented in the novels. The article dwells not only on the lexical representation but also on the imagery (metaphors and similes) that is used to describe the space of house (home). The author of the article analyzes the interaction of the concepts “house/home” and “homelessness” through the imagery of the novels. The article retraces the connection of the correlation of the concepts “house/home” and “homelessness” with the ideas of postmodern aesthetics in the novels.
Afiliacja: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
URI: http://hdl.handle.net/11320/5098
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)