REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5024
Tytuł: Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia
Inne tytuły: Anointments and the succession of the episcopal ordination in the second and the following third of the 18th century
Autorzy: Prokop, Krzysztof R.
Data wydania: 2006
Data dodania: 25-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 5, 2006, s. 211-246
Abstrakt: The article concerns the members of the Catholic episcopate connected with the bishops' capital in Vilnius with in the second and the following third of the 18th century, during the rule of August III and Stanislaus August. The Vilnius diocese remained then within the borders of the Polish church province whose center was in Gniezno. The materials currently available in Lithuania were at that time unobtainable to the author. He succeeded, however, in examining the sources from Polish and Vatican collections. This enabled the author to present the theme of pastoral anointments in the Vilnius church with in the chosen period.
Afiliacja: Polska Akademia Nauk
URI: http://hdl.handle.net/11320/5024
DOI: 10.15290/rtk.2006.05.11
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2006, tom V

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_5_2006_KR.Prokop_Sakry_i_sukcesja_swiecen_biskupich_pasterzy_Kosciola_wilenskiego.pdf5,42 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.