REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5002
Tytuł: Nowoczesność romantyzmu. Mickiewicz i Lelewel wśród rzeczy
Inne tytuły: Modernity of Romanticism. Mickiewicz and Lelewel among Things
Autorzy: Zawadzka, Danuta
Słowa kluczowe: modernity
romanticism
post-humanism
non-human realm
Adam Mickiewicz
Joachim Lelewel
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 139-155
Abstrakt: The text is devoted to material objects as they appear in selected works of two notable authors of Polish Romanticism – Adam Mickiewicz and Joachim Lelewel. Inspired by post-humanist thought, the article reviews the ambiguous currents where Romanticism intersects with modern age and ‘the century of lights’. On the one hand, both authors express their fascination with experimental thinking of the Enlightenment and the continuity of anthropocentrism. On the other, however, they notice the burden of emancipation of man, which results in his alienation from non-human realm, both contemporary and material.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Danuta Zawadzka, dr hab., adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu), kieruje Zespołem Badań Regionalnych. Interesuje się związkami literatury z historią i historiografią, a także literaturą w kontekście pamięcioznawstwa, narracji tożsamościowych, badań centro-peryferyjnych, nowego regionalizmu i geopoetyki. Autorka książek: "Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach" (Warszawa 2000), "Lelewel i Mickiewicz. Paralela" (Białystok 2013), współredaktorka tomu "Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały" (Białystok 2014). Publikowała również w „Pamiętniku Literackim”, „Sensus Historiae”, „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, „Wieku XIX”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Słupskich Pracach Filologicznych”. Członek zespołu redakcyjnego „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”.
E-mail: danzaw123@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5002
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.10
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_D_Zawadzka_Nowoczesnosc_romantyzmu.pdf193,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.