REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4979
Tytuł: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok, 16–17 czerwca 2016 roku
Inne tytuły: Report of National Scientific Conference “Politics and Politicians in the Press of the Century”, Bialystok, 16–17 June 2016
Autorzy: Borodzicz, Ewa Joanna
Ćwik, Urszula
Data wydania: 2016
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 179-187
Afiliacja: Ewa Joanna Borodzicz - Uniwersytet w Białymstoku
Urszula Ćwik - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: mgr Urszula Ćwik – Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorantka Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z szeroko pojętą kwestią kobiecą, prasą, historią Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ról społecznych kobiet w świetle „Kobiety i Życia”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z pozycją kobiet w okresie PRL, m.in.: "Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)" [w:] Studia Podlaskie, tom XXII, Białystok 2014; "O feminizmie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle prasy kobiecej (na przykładzie „Kobiety i Życia”)", [w:] Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, D. Maj, Lublin 2015; "Praca zawodowa kobiet w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach „Kobiety i Życia” (lata 1956–1980)" [w:] "Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje", tom II, red. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2016. Członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
mgr Ewa Joanna Borodzicz – Absolwentka stosunków międzynarodowych. Słuchaczka seminarium doktoranckiego na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej problematyki kobiecej, szczególnie popularyzowanej na łamach peerelowskiej prasy skierowanej do kobiet. Rozprawę doktorską pisze na temat pracy zawodowej kobiet na łamach tygodnika „Zwierciadło”. Członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4979
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.11
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)
Sprawozdania/Raporty (WHS)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_E_J_Borodzicz_U_Cwik_Sprawozdanie.pdf196,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons