REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4978
Tytuł: Natalia Jarska, Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-7629-764-4
Inne tytuły: Natalia Jarska, Women with Marble. Workers in Poland in the Years 1945–1960, Nation's Memory Institute, Warsaw 2015, pp. 368, ISBN 978-83-7629-764-4
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Data wydania: 2016
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 166-175
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr hab. Małgorzta Dajnowicz, prof. UwB – Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Tygodnika „Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Herder-Institut (Niemcy). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology), Women Writers in History. Autorka kilku książek i ponad 100 artykułów (w języku polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim). Prowadziła wykłady w uczeniach europejskich, m.in. na Uniwersytecie Wileńskim, Universitadegli Studi di Macerata we Włoszech, kwerendy biblioteczne i archiwalne w Amsterdamie (Aletta E-Quality, Institute for Women’s History), Sankt Petersburgu. Członek Zespołu Badawczego Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Komisji Historii Kobiet przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek towarzystw naukowych: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika „Polityka”. W 2011 r. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II Stopnia i Medalem Zygmunta Glogera. Więcej na stronie prywatnej www.dajnowicz.pl.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4978
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.10
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)
Varia (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_M_Dajnowicz_Recenzja.pdf219,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons