REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4975
Tytuł: Obraz rosyjskich kobiet w życiu publicznym i politycznym na tle ogólnorosyjskich sondaży przeprowadzonych przez Levadę i VCIOM w latach 2005–2016
Inne tytuły: Russian Women in Public and Political Life in All-Russian Surveys Conducted by the Levada and VCIOM in 2005–2016
Autorzy: Goworko-Składanek, Beata
Słowa kluczowe: Ogólnorosyjskie sondaże
sowiecka Konstytucja z 1936 r.
Konstytucja FR z 1993 r.
równość między kobietami i mężczyznami
udział kobiet w polityce
All-Russian surveys
the Soviet Constitution of 1936
FR Constitution of 1993
equality between women and men
women's political participation
Data wydania: 2016
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 123-137
Abstrakt: Zasada równości kobiet i mężczyzn pojawiła się w radzieckiej materii konstytucyjnej jeszcze przed drugą wojną światową. Po raz pierwszy formalnie została ona zwerbalizowana w Konstytucji sowieckiej z 1936 r. Obecna Konstytucja FR z 1993 r. gwarantuje mężczyznom i kobietom równe prawa i wolności oraz równe możliwości ich realizacji. Mimo gwarancji konstytucyjnych równości praw i szans, Rosjanki wciąż uważają się za pokrzywdzone, jeżeli chodzi o możliwość korzystania z tego uprawnienia w życiu politycznym. Badania Levady z 2016 r. pokazują, że 77% Rosjan uważało, że kobiety powinny być obecne w polityce, a 34% widziałoby w ciągu najbliższych 10–15 lat kobietę pełniącą urząd prezydenta. Natomiast sondaż VCIOM pokazał, że od 2006 r. do 2015 r. wzrósł do 74% odsetek Rosjan, którzy uważają, że kobiety mają równe prawa z mężczyznami.
The principle of equality between women and men appeared in the Soviet constitutional matter before World War II. For the first time it was formally verbalized in the Soviet Constitution of 1936. The current FR Constitution of 1993 guarantees men and women equal rights and freedoms, equal opportunities for their implementation. Despite constitutional guarantees of equal rights and opportunities, Russian women are still dissatisfied, when it comes to the ability to use that power in political life. The Levada survey of 2016 shows that 77% of Russians think that women should be present in politics, and 34% would see a woman as a president over the next 10–15 years. VCIOM poll showed that from 2006 to 2015 the percentage of Russians who believe that women have equal rights with men increased to 74%.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Beata Goworko-Składanek – Prawnik, adiunkt w Katedrze Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień społecznych państw europejskich i azjatyckich oraz kwestii kobiecych. Autorka współpracowała z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku dwukrotnie z rzędu, przy cyklicznym badaniu socjologicznym Styl życia młodzieży Białegostoku. Członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4975
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons