REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4974
Tytuł: Kobiety i polityka w świetle opinii prasowych wybranych tygodników („Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”)
Inne tytuły: Women and Politics in Press Reviews of Selected Weeklies (“Polityka”, “Newsweek Polska” and “Wprost”)
Autorzy: Zajko-Czochańska, Justyna
Słowa kluczowe: kobieta
polityka, kobiety w polityce
wizerunek kobiet
„Polityka”, „Wprost”, „Newsweek Polska”
woman
policy
women in politics
the image of women
Data wydania: 2016
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 101-122
Abstrakt: Artykuł ukazuje obraz kobiet uczestniczących w polityce oraz ich wizerunki, przedstawione w oparciu o analizę artykułów prasowych trzech najbardziej opiniotwórczych tygodników, tj. „Polityki”, „Wprost” oraz „Newsweek Polska” (lata 2004–2015). W wyniku analizy prasowej ustalono, że pisma prezentowały kobiety odnoszące sukces na polskiej, jak i światowej scenie politycznej. Kobietami, o których pisano najwięcej były między innymi: Joanna Kluzik-Rostkowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Angela Merkel, Hillary Clinton i Sarah Palin. W odniesieniu do analizowanych przekazów prasowych można wywieść, iż wzrastała liczba kobiet, uczestniczących w życiu politycznym wraz z upływem lat, ale także zauważalna była zmiana jakościowa, przejawiająca się w osiąganiu wyższych stanowisk politycznych przez kobiety.
The article shows the role of women in politics and their images based on the analysis of newspaper articles from three the most influential weeklies such as “Polityka”, “Wprost” and “Newsweek Polska”. The research covers press materials appearing from 2004 to 2015, mainly in the pre-election period and refers to the women who succeeded in entering political life such as Joanna Kluzik-Rostowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Angela Merkel, Hillary Clinton and Sarah Palin. On the basis of the analyzed press material it can be concluded that the political involvement and participation of women has been increasing in recent years. There has also been a significant amount of change regarding women achieving senior leadership positions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: mgr Justyna Zajko-Czochańska – Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Słuchaczka II roku studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Pisze pracę doktorską na temat rodziny i małżeństwa obrazowanych na łamach „Przyjaciółki”. Zainteresowania badawcze oscylują wokół udziału kobiet w szeroko rozumianym życiu publicznym oraz w sferze prywatnej i rodzinnej. Przedstawicielka studentów Wydziałowego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4974
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.06
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_J_Zajko-Czochanska_Kobiety_i_polityka_w_swietle_opinii_prasowych.pdf282,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons