REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4972
Tytuł: Opinia biegłego w słynnych procesach przeciwko kobietom
Inne tytuły: The Expert Witness’s Opinion in Well-Known Trials Against Women
Autorzy: Kędzierska, Grażyna
Słowa kluczowe: ekspertyza
historia kryminalistyki
opinia biegłego
przestępczość kobiet
zasada swobodnej oceny dowodów
history of criminology
expert witness’s opinion
crime of women
the principle of free appraisal of evidence
scientific developments
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 84-100
Abstrakt: Sformułowanie „wskazań wiedzy”, zawarte w treści procesowej zasady swobodnej oceny dowodów, odnosi się do wykorzystania przez organ procesowy osiągnięć nauki w postępowaniu karnym. Kluczowa jest tutaj opinia biegłego, oparta na badaniach, zgodnych z aktualnym stanem nauki. Niezależnie jednak od wyniku badań prezentowanego w opinii, nigdy nie jest ona wiążąca dla sądu. Jakie więc jest znaczenie opinii biegłego dla rozstrzygnięcia istotnych wątpliwości występujących w danej sprawie? Opinia biegłego zawsze miała znaczenie adekwatne do stanu nauki w danym okresie historycznym. Wraz z rozwojem nauki rosły możliwości badawcze biegłego, ustalanie okoliczności zdarzenia pozwalało rozstrzygać więcej wątpliwości. Z perspektywy przestępczości kobiet w słynnych procesach, opinie biegłych czasem nie potrafiły rozstrzygnąć wątpliwości i dawały uniewinnienie oskarżonym, bywały mylne i dopiero zbieg okoliczności decydował o ustaleniu sprawcy, prowadziły do obarczenia winą jednej osoby i uniewinnienia drugiej, zdarzało się, że nie były brane pod uwagę, co skutkowało surowym wyrokiem, najczęściej jednak dawały możliwość wymierzenia kary.
The term “indications of knowledge” used in the content of the procedural principle of free appraisal of evidence refers to the judicial body using scientific developments in the area of criminal proceedings. The expert’s opinion, based on the current state of knowledge, is in such cases of utmost importance. However, whatever the expert’s opinion evidence, it will not be bound by the courts. So how important are the opinions of experts in settling the doubts in a criminal case? As was shown by the analysis of several well-known trials against women, the research capacity of the expert witness always corresponded to the state of science in a relevant historical period. Unfortunately, sometimes the expert witness’s opinion was not able to clear up doubts and resulted in finding a defendant not guilty. Occasionally, it was erroneous and the perpetrator was identified only as a result of coincidence. In some cases the opinion led to acquitting one person and finding another one guilty, or the opinion was not taken into account by the court at all. Nevertheless, in most cases scientific findings of the expert witness presented in an opinion dispelled the doubts of the court which significantly influenced sentencing.
Afiliacja: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Grażyna Kędzierska – doktor nauk prawnych. Ukończyła dwa kierunki na poziomie magisterskim – chemię i prawo. Doktorat z zakresu kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). Przez wiele lat pracownik naukowo-dydaktyczny obecnej Wyższej Szkoły Policji. W latach 2000–2004 Dyrektor Instytutu Prawa i Nauk Społecznych tejże Uczelni. Ze służby odeszła w stopniu inspektora Policji. Aktualnie wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Jest autorką ponad 100 artykułów publikowanych w czasopismach i pozycjach zwartych. W dorobku posiada kilkanaście redakcji i współredakcji książek. Uczestniczyła w ponad 60 konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach krajowych i międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Szczególne zainteresowania zawodowe koncentruje na teorii kryminalistyki, historii kryminalistyki, przestępczości kobiet.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4972
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.05
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_G_Kedzierska_Opinia_bieglego_w_slynnych_procesach_przeciwko_kobietom.pdf248,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons