REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4925
Tytuł: Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim
Inne tytuły: Polish traces in the contemporary Russian martyrology
Autorzy: Charkiewicz, Jarosław
Słowa kluczowe: Orthodoxy
Orthodox Church
Poland
saints
martyrs
oppressed
Prawosławie
Cerkiew
Polska
święci
męczennicy
represjonowani
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 18, 2016, s. 183-191
Abstrakt: Russian Orthodox Church through its numerous organizations and unities, including the scientific ones, for many years gathered and published materials concerning people oppressed during the period of Soviet rule because of their faith. One of the new publications on the subject is edited in 2015 by the St Tikhon’s Orthodox Humanities University in Moscow They Suffered Injustice for Christ’s Sake. Persecutions of the Russian Orthodox Church 1917-1956. Bibliographical Guide. Book One. A. It contains information concerning several thousands of people with their names starting with letter “A”. Amongst them there are names of nine persons connected with Poland, including three saints canonized by the Russian Orthodox Church. The article introduces us to their life and activity.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna, poprzez swoje liczne organizacje i jednostki, w tym naukowe, od lat gromadzi i publikuje materiały dotyczące osób represjonowanych z powodu wyznawanej wiary w okresie władzy radzieckiej. Jedną z nowych publikacji poświęconych temu tematowi jest wydana w 2015 r. przez Prawosławny Uniwersytet Humanistyczny św. Tichona w Moskwie książka pt. „Doznali krzywdy w imię Chrystusa. Prześladowania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 1917-1956. Informator bibliograficzny. Księga pierwsza. A”. Znajdują się w niej dane dotyczące kilku tysięcy osób noszących imiona (w przypadku mnichów czy hierarchów) lub nazwiska rozpoczynające się na literę „A”. Wśród nich znajdują się imiona dziewięciu osób związanych z Polską, w tym trzech świętych kanonizowanych przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Artykuł niniejszy przybliża ich życie i działalność.
Afiliacja: Warszawska Metropolia Prawosławna, Polska
E-mail: jarek@cerkiew.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4925
DOI: 10.15290/elpis.2016.18.28
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2016, T. 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_2016_18_J.Charkiewicz_Polskie_slady_we_wspolczesnym_martyrologionie_rosyjskim.pdf192,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.