REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4922
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBorkowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2016-12-19T12:17:45Z-
dc.date.available2016-12-19T12:17:45Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationElpis, T. 18, 2016, s. 165-170pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4922-
dc.description.abstractAmong the topics submitted, but finally not elaborated and discussed at the Pan-Orthodox Synod, is found the manner of granting autocephaly. Calling the Great Synod signifies a revival of the institution of conciliarity’s activity at the Pan-Orthodox level in a similar manner as at the Great Ecumenical Councils. Unfortunately, the issue of autocephaly was not approved at the Fifth Pre-Conciliar Pan-Orthodox Conference. The topic of autocephaly and the means by which it is proclaimed did not receive the required unanimous voting (consensus) despite the in-depth discussion at the Inter-Orthodox Preparatory Commission and the Pre-Conciliar Pan-Orthodox Conference meetings. The resolutions of the abovementioned meetings and lively discussion provoked by the topic, gave the question of autocephaly a new dimension and produced new elements and theories. The manner of granting autocephalous status in the Orthodox Church is an extremely important question today and is awaiting a solution by establishing commonly accepted canons which guarantee the preservation of Orthodox unity. The difficulties experienced in the discussion are caused a the lack of specific and clear canonical resolutions regarding the meaning of autocephaly, the conditions of granting it, who is the responsible organ for its granting or deprivation, and also concerning the internal relations of daughter Churches with their Mother Churches and their relations with the remaining Autocephalous Churches.pl
dc.description.abstractWśród przedłożonej tematyki, która nie została ostatecznie wypracowana i przedłożona na Soborze panprawosławnym znajduje się sposób ogłaszania autokefalii. Zwołanie Wielkiego Soboru oznaczało wznowienie działalności instytucji soborowości na szczeblu ogólnoprawosławnym, na wzór Soborów powszechnych. Niestety, podczas V Komisji przygotowawczej, na której poruszono temat autokefalii nie osiągnięto ostatecznej zgody. Temat sposobu ogłaszania autokefalii kościelnej, pomimo dogłębnej dyskusji w ramach Międzyprawosławnej Komisji Przygotowawczej i Ogólnoprawosławnej Konferencji Przedsoborowej, nie uzyskał wymaganej jednogłośnej zgody – konsensusu. Uchwały powyższych spotkań oraz wywołana w ich wyniku żywa dyskusja, dodały kwestii autokefalii nowy wymiar oraz wniosły nowe elementy i teorie. Sposób udzielania ustroju autokefalii w Kościele prawosławnym stanowi dziś niezwykle ważną kwestię, oczekującą na rozwiązanie przez ustalenie wspólnie przyjętych kanonów, będących gwarantem zachowania jedności Prawosławia. Trudności w dyskusji polegają na braku konkretnych i jasnych uchwał kanonicznych odnośnie znaczenia pojęcia autokefalii, warunków jej udzielania, kto jest odpowiedzialnym organem udzielania lub jej pozbawiania, ale także odnośnie wewnętrznych relacji Kościoła-córki i Kościoła-matki oraz tych z pozostałymi Kościołami autokefalicznymi.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectOrthodox Churchpl
dc.subjectautocephalypl
dc.subjectPan-Orthodox Synodpl
dc.subjectKościół prawosławnypl
dc.subjectautokefaliapl
dc.subjectsobór pan-prawosławnypl
dc.titleAutocephaly in the Light of the Preparations to the Pan-Orthodox Councilpl
dc.title.alternativeAutokefalia w świetle przygotowań do Wielkiego Soborupl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2016.18.23-
dc.description.Emailborkowskiunath@yahoo.grpl
dc.description.AffiliationKatedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku, Polskapl
dc.description.referencesΓαλήτης Γ., Θέματα της Μεγάλης Συνόδου, Αθήναι 1977.pl
dc.description.referencesKałużny T., Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesΚαραπαναγόπουλος A. K., Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Προπαρασκευή της Μεγάλης Συνόδου, 1959-1976 (Ιστορικό χρονικό από πηγές αψευδείς), t. B΄, Αθήναι 1990; Α΄& Β΄ Προσυνοδικές Διασκέψεις, 1976-1982 (Ιστορικό χρονικό από πηγές αψευδείς), t. Γ΄, Αθήναι 1990; Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψις, Ιστορικό χρονικό από πηγές αψευδείς, 1982-1988, t. Δ΄, Αθήναι 1991.pl
dc.description.references„Συνοδικά” IX (2014) (Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις 28 Οκτωβρίου-9 Νοεμβρίου 1985. Πρακτικά-Κείμενα), pg. 7, 189-191, 198-199, 286-289, 326-327, 330.pl
dc.description.referencesΔιορθόδοξος Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, Σαμπεζύ, 7-13 Νοεμβρίου 1993, Σαμπεσύ Γενεύης 1993, pg. 283, 288-290, 317-319, 375-377.pl
dc.description.referencesΑνακοινωθέν της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής (17.12.2009), „Εκκλησία” 87/1 (2010), pg. 62.pl
dc.description.referencesAnchimiuk J., Przygotowania do Soboru Wszechprawosławnego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1 (1983), nr 1, pg. 69-71.pl
dc.description.referencesJerzy Bp (Pańkowski), Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosławnego, „Elpis” 12 (2010), pg. 163-175.pl
dc.description.referencesJerzy Bp (Pańkowski), Czym jest sobór (Sobór Wszechprawosławny) dla Kościoła? Perpektywa prawosławna, „Polski Żołnierz Prawosławny” rok XXIII, nr 2/88 (2016), pg. 3-7.pl
dc.description.referencesKlinger J., Konferencja przedstawicieli Kościołów prawosławnych w Chambésy koło Genewy, „Cerkiewny Wiestnik” 15 (1968), nr 8, s. 12-14.pl
dc.description.referencesLeśniewski K., Jedność chrześcijan w oficjalnych wypowiedziach Kościoła prawosławnego, „Sympozjum” 4 (2000), nr. 1, pg. 21-37.pl
dc.description.referencesManoussakis J. P., Primacy and Ecclesiology: The state of the Question, as found in Orthodox Construtions of the West, red. A. Papanikolaou, G. Demacopoulos, New York 2013, pg. 229-239.pl
dc.description.referencesMeimaris Τ. Α., The Holy and Great Council of the Orthodox Church & the Ecumenical Movment, Θεσσαλονίκη 2013.pl
dc.description.referencesTofiluk J., O przygotowaniach do Soboru Wszechprawosławnego, „Elpis” 1 (1999), nr 1, pg. 69-84.pl
dc.description.referencesZizioulas J., Conciliarity and Primacy, „Θεολογία” 86/2 (2015), pg. 19-33.pl
dc.description.referencesΑκανθόπουλος Π., Οι θεσμοί της «αυτονομίας» και του «αυτοκεφάλου » των Ορθοδόξων Εκκλησιών σύμφωνα με το θετικό δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη διάρκεια το 19ου και 20ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1988.pl
dc.description.referencesΑλιβιζάτος Α., Τα θέματα της Πανορθοδόξου Προσυνόδου, „Ορθόδοξος Σκέψης” Α΄ (1958), pg. 148-150, 163-165, 180-182.pl
dc.description.referencesΒαβουσκος Α. – Λιάντας Γ., Οι θεσμοί του αυτοκεφάλου και του αυτονόμου καθεστώτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Μελέτες-Πηγές), Θεσσαλονίκη 2014.pl
dc.description.referencesErickson J. H., Αυτοκεφαλία και Αυτονομία, as found in Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν... Η μελλούσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα-διλήμματα-προοπτικές, red. P. De Mey – М. Σταύρου, Αθήνα 2015, pg. 149-182.pl
dc.description.referencesΚαρμίρης Ιω., Η Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου (24 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1961), Αθήναι 1961.pl
dc.description.referencesΚαταρέλος Κύριλλος, Το Αυτοκέφαλο και το Αυτόνομο στην πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, „Θεολογία” 87/1 (2016) 107-122.pl
dc.description.referencesΚονιδάρης Γ., Τα θέματα της Πανορθοδόξου, „Ορθόδοξος Σκέψης” Α΄ (1958), pg. 203-204.pl
dc.description.referencesΛιάλιου Δ. Α., Η οικουμενικότητα μιας συνόδου της Εκκλησίας, „Θεολογία” 86/4 (2015), pg. 31-36.pl
dc.description.referencesΜαρτζέλος Γ., Η Αναγκαιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξήας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, „Θεολογία” 86/4 (2015) 7-16.pl
dc.description.referencesΜατσούκα Ν., Οικουμενική κίνηση, ιστορία-θεολογία: Επαφές και δραστηριότητες κατά τον 20ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986.pl
dc.description.referencesΝικολακάκης Δ., Το Αυτοκέφαλον και το Αυτόνομον στην πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, „Θεολογία” τόμος 86/4 (2015), pg. 199-212.pl
dc.description.referencesΠαπαθωμάς Γ. Δ., Αυτοκεφαλισμός και «Διασπορά». Μία σχέση αιτίου και αιτιατού, „Θεολογία” 87/1 (2016), pg. 123 -162.pl
dc.description.referencesRuffieux N., Προετοιμασία και αποδοχή της Συνόδου, as found in Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν... Η μελλούσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα-διλήμματα-προοπτικές, red. P. De Mey – М. Σταύρου, Αθήνα 2015, pg. 17-52.pl
dc.description.referencesΣαββάτου Χρυσόστομος, Προς την μέλλουσαν Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, „Θεολογία” 87/1 (2016), pg. 7-24.pl
dc.description.referencesΤρεμπέλας Π. Ν., Αρχαί, κρατήσασαι εν τη ανακηρύξει του αυτοκεφάλου, „Θεολογία” 28 (1957), 5-22.pl
dc.description.referencesΤρωιάνος Σ. Ν., Παρατηρήσεις επί των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου και αυτονόμου εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, as found in Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν επί τη 25ετηρίδι της Αρχιερατείας του, Αθήναι 1980, pg. 337-348.pl
dc.description.referencesΤσιρέλης Ν. Σ., Το αυτοκέφαλο και ο τρόπος ανακήρυξής του, Θεσσαλονίκη 2013.pl
dc.description.referencesΦειδάς Βλ., Το «αυτοκέφαλον» και το «αυτόνομον» εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, εν Ιεροσολύμοις 1979.pl
dc.description.referencesΦειδάς Βλ., Αι Εγκύκλιοι του 1902 και του 1904 ως πρόδρομοι της Εγκυκλίου του 1920 εν τη ευρυτέρα οικουμενική προοπτική της Μητρός Εκκλησίας, as found in Ορθοδοξία, t. Β΄, Αθήνα 2003, pg. 129-139.pl
dc.description.pages165-170pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2016, T. 18

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.