REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4916
Tytuł: „Oto matka moja i moi bracia” – chrześcijańskie rozumienie rodziny
Inne tytuły: “Here are my mother and my brothers!” - christian understanding of the family
Autorzy: Ławreszuk, Marek
Słowa kluczowe: family
Orthodox theology
brotherhood
Church
rodzina
teologia prawosławna
braterstwo
Kościół
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 18, 2016, s. 127-131
Abstrakt: This article examines the Christian understanding of the family. In the context of the teachings of the Gospel performs a comparison of physical family, spiritual family - the community of faith and the human community.
Niniejszy artykuł analizuje chrześcijańskie rozumienie rodziny. W kontekście nauki ewangelicznej dokonuje porównania rodziny fizycznej, rodziny duchowej – wspólnoty wiary i wspólnoty ludzkiej.
Afiliacja: Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: xmlawreszuk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4916
DOI: 10.15290/elpis.2016.18.17
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2016, T. 18

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.