REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4889
Tytuł: Nauka o sercu, jako miejscu spotkania Boga i człowieka w nauczaniu świętego Bazylego Wielkiego
Inne tytuły: A Study of the Heart, as the Meeting Place of God and According to the Teaching of St. Basil the Great
Autorzy: Kuderski, Krzysztof
Słowa kluczowe: God
heart
virtue
human being
soul
sin
Bóg
serce
cnota
człowiek
dusza
grzech
Data wydania: 2016
Data dodania: 16-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 18, 2016, s. 75-80
Abstrakt: “Heart” is one of the most common words, which often appears in the writings of St. Basil of Caesarea. In his point of view, the heart is the main organ of the human being. It constitutes the centre of emotions and physical strength of life. It is also a symbol of a person’s entire internal life. The fullness of spiritual life, which encompasses the whole human being with his thoughts, words and actions is found in the heart. According to the teaching of St. Basil, God enters in a spiritual relationship with man through the heart.
Serce jest jednym ze słów, które bardzo często pojawia się w pismach świętego Bazylego Wielkiego. W jego ujęciu, serce jest głównym organem w człowieku. Stanowi siedzibę uczuć i fizycznej siły życiowej. Jest symbolem całego wnętrza człowieka. W sercu skupia się pełnia życia duchowego, które ogarnia całego człowieka z jego myślami, słowami oraz działaniami. Według nauki świętego Bazylego, to poprzez serce Bóg wchodzi w duchową relację z człowiekiem.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
E-mail: studentusk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4889
DOI: 10.15290/elpis.2016.18.09
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2016, T. 18

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.