REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4849
Tytuł: The Role of the Holy Spirit in Human Deification
Inne tytuły: Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka
Autorzy: Ławreszuk, Marek
Słowa kluczowe: Holy Spirit
deification
orthodox theology
pneumatology
anthropology
Święty Duch
przebóstwienie
teologia prawosławna
pneumatologia
antropologia
Data wydania: 2016
Data dodania: 14-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 18, 2016, s. 21-26
Abstrakt: This article focuses on introducing the teaching on the Holy Spirit and His relation with man. This article’s main objective is to demonstrate the role of the Holy Spirit in human deification (theosis) and the experience of human relations with the Holy Spirit in Orthodox theology. When speaking of the gifts of the Holy Spirit and His grace, Orthodox theology also speaks of the kenosis of the Third Person of the Holy Trinity and human participation in the Holy Spirit.
Niniejszy artykuł skupia się na przedstawieniu nauki o Duchu Świętym w Jego relacji z człowiekiem. Podstawowym celem jest ukazanie roli Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka i doświadczenia relacji człowieka z Duchem Świętym w teologii prawosławnej. Mówiąc o darach Ducha Świętego i Jego łasce, prawosławna teologia mówi zarówno o kenozie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, jak i o osiągalnym dla człowieka uczestnictwie w Duchu Świętym.
Afiliacja: Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytetu w Białymstoku, Polska
E-mail: xmlawreszuk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4849
DOI: 10.15290/elpis.2016.18.02
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTP)
Elpis, 2016, T. 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_2016_18_M.Lawreszuk_The_Role_of_the_Holy_Spirit_in_Human_Deification.pdf163,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.