REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4833
Tytuł: Monitorowanie spójności społecznej według MONET – szwajcarskiego systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju
Inne tytuły: Monitoring social cohesion by MONET – the Swiss system of indicators of sustainable development
Autorzy: Zalewska, Mariola
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój
system wskaźników
spójność
Szwajcaria
sustainable development
system of indicators
cohesion
Switzerland
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 162-177
Abstrakt: W artykule przedstawiono szwajcarski system wskaźników zrównoważonego rozwoju – MONET. Może być on traktowany jako ujęcie komplementarne do systemów wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego lub Eurostatu. Bliżej przyjrzano się wskaźnikom spójności społecznej monitorowanych w ramach tego systemu. W miarę dostępności danych porównano wartości wskaźników dla Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej, w szczególności uwzględniając wartości dla Polski. Stwierdzono, że odpowiedników szeregu wskaźników MONET, monitorujących spójność społeczną w ramach zrównoważonego rozwoju, nie ma ani w systemie wskaźników Eurostatu, ani Głównego Urzędu Statystycznego.
The article presents the Swiss system of indicators of sustainable development – MONET. It can be considered as a complementary approach to the system of indicators (Polish) GUS or EUROSTAT. Closer look at indicators of social cohesion monitored under this system were performed. As data availability compared to the indices for Switzerland and the EU countries, in particular taking into account the values for Poland. It was found that some of MONET indicators, as far as the monitoring of social cohesion in the framework of sustainable development is concerned, have no counterparts neither within EUROSTAT nor within GUS systems.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
E-mail: zalewska@wz.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4833
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.