REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4829
Tytuł: Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw Polski w zakresie poziomu rozwoju społecznego w roku 2005 oraz 2013
Inne tytuły: Assessment of implementing sustainable development concept in Polish regions regarding social level in 2005 and 2013 year
Autorzy: Roszkowska, Ewa
Filipowicz-Chomko, Marzena
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój
rozwój społeczny
wielowymiarowa analiza porównawcza
wskaźniki indywidualne
TOPSIS
metoda Warda
sustainable development
social development
multidimensional comparative analysis
individual indicators
Ward’s method
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 94-118
Abstrakt: W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą poziomu rozwoju społecznego województw Polski w kontekście postępów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w roku 2005 oraz 2013. Do analizy zastosowano metodę porządkowania liniowego TOPSIS oraz metodę porządkowania nieliniowego Warda. Metody te dzięki łącznej analizie odpowiednio dobranych wskaźników cząstkowych pozwoliły: ocenić ogólny poziom rozwoju województw, ustalić ich ranking, wyodrębnić w miarę jednorodne grupy regionów o podobnym poziomie rozwoju społecznego. Pokazano, że w 2013 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społecznego we wszystkich województwach. W opracowaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS.
The research presents multidimensional analysis of the level of social development of Polish voivodeships in the context of practicing the concept of sustainable development in 2005 and 2013. The analysis is based on the use of TOPSIS method of linear ordering and Ward’s method of non-linear ordering. The multi-method approach resulted in the assessment of the general level of development of the studied voivodeships, their ranking, classification according to their social advancement, and spatial and temporal trend change analysis within the area of interest. The results show that the year 2013 is characterized by high level of social development of all studied voivodeships as compared to 2005. The research uses the data from Local Data Bank of Central Statistic Office of Poland (GUS).
Afiliacja: dr hab. Ewa Roszkowska, prof UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
dr Marzena Filipowicz-Chomko - Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
E-mail: Ewa Roszkowska: erosz@o2.pl
Marzena Filipowicz-Chomko: m.filipowicz@pb.edu.pl
Sponsorzy: Dr Marzena Filipowicz-Chomko – badania zostały zrealizowane w ramach pracy statutowej nr S/WI/1/14 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4829
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.