REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4824
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMisztal, Piotr-
dc.date.accessioned2016-12-09T09:54:28Z-
dc.date.available2016-12-09T09:54:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 45-59pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4824-
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza współzależności między zmianami cen konsumpcyjnych i produkcyjnych a produkcji w Polsce w okresie 1995-2015. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują brak obecności zjawiska cykliczności cen konsumpcyjnych oraz występowanie zjawiska cykliczności cen produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Rezultaty badań mają istotne implikacje teoretyczne i praktyczne. W tradycyjnym podejściu do relacji między cenami a produkcją najczęściej zakłada się, że poziom cen jest procykliczny, co oznacza wzrost cen w warunkach wzrostu poziomu produkcji i spadek cen w sytuacji spadku wielkości produkcji. Jednakże wyniki badań przedstawionych w niniejszym artykule wskazują, iż przyjęte założenie o cykliczności cen nie zawsze jest właściwe. Wyniki analizy są także ważne ze względu na politykę pieniężną prowadzoną w kraju, bowiem brak istnienia cykliczności cen konsumpcyjnych wymaga od banku centralnego odmiennych reakcji w odpowiedzi na wahania aktywności gospodarczej w kraju.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the interdependence between changes in consumer and producer prices and production in Poland in the period 1995-2015. In the study were used a research methods based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as statistical and econometric methods. The results of the study suggest the absence of the phenomenon of cyclical consumer prices and the phenomenon of cyclical production prices in the short and long run. Research results have important theoretical and practical implications. In the traditional approach to the relationship between prices and production usually it assumes that the price level is pro-cyclical, which means an increase in prices in the conditions of increase in production and a decline in prices in the situation of a fall in production. However, the results of the study indicate that the accepted assumption about the cyclicality of prices is not always appropriate. The results of the analysis are also important from the monetary policy point of view, as the absence of cyclical consumer price requires from the central bank's different reaction in response to fluctuations in economic activity in the country.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectcykliczność cenpl
dc.subjectkoniunktura gospodarczapl
dc.subjectceny konsumpcyjne i produkcyjnepl
dc.subjectcyclical pricespl
dc.subjectbusiness cyclepl
dc.subjectconsumer and producer pricespl
dc.titleCykliczność czy antycykliczność cen w Polsce?pl
dc.title.alternativeCyclical or anti-cyclical prices in Poland?pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.03.81.04-
dc.description.Emailpmisztal@ujk.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl
dc.description.referencesBurns A. F., Mitchell W. C., 1946, Measuring Business Cycles, NBER Books, New York.pl
dc.description.referencesCooley T. F., Ohanian L. E., 1991, The Cyclical Behavior of Prices, “Journal of Monetary Economics”, August.pl
dc.description.referencesHaslag J. H., Hsu Y. C., 2012, Cyclical Co-Movement between Output, the Price-Level, and the Inflation Rate, “Advances in Econometrics”, no. 30.pl
dc.description.referencesJędruchniewicz A., 2013, Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, ,,Bank i Kredyt”, nr 44(1).pl
dc.description.referencesKim Y. W., 1996, Are prices countercyclical? Evidence from East Asian countries, “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, no. 78(5).pl
dc.description.referencesKonstantakopoulou I., Efthymois T., Kollintzas T., 2009, Stylized Facts of Prices and Interest Rates Over the Business Cycle, “Economics Bulletin”, no. 29(4).pl
dc.description.referencesKusideł E., 2000, Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.pl
dc.description.referencesKydland F. E., Prescott E. С., 1990, Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth, “Quarterly Review”, vol. 14, no. 2.pl
dc.description.referencesLee J., 2004, The Comovement Between Output and Prices: Evidence from Canada, Texas A&M University-Corpus Christi, Corpus Christi.pl
dc.description.referencesLi X., 2015, The Cyclical Behavior of Prices and Inflation, A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia, July.pl
dc.description.referencesLucas R. E., 1972, Expectations and the Neutrality of Money, “Journal of Economic Theory”, no. 4.pl
dc.description.referencesLucas R. E., 1977, Understanding Business Cycles, “Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy”, vol. 5, Issue 1.pl
dc.description.referencesMacchiarelli C., 2013, GDP-Inflation Cyclical Similarities in the CEE Countries and the Euro Area, “ECB Working Paper Series”, no. 1552.pl
dc.description.referencesMaddala G. S., 2008, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesMale R., 2010, Developing country business cycles: Revisiting the stylized facts, “Queen Mary University of London School of Economics and Finance Working Paper”, no. 664.pl
dc.description.referencesMazumder S., 2014, The price–marginal cost markup and its determinants in U.S. manufacturing, “Macroeconomic Dynamics”, vol. 18, Issue 04.pl
dc.description.referencesMcCarthy J., 1999, Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Countries, “BIS Working Paper”, no. 79.pl
dc.description.referencesOECD.Stat, baza danych, http://stats.oecd.org/, 2016.pl
dc.description.referencesSims Ch. A., 1980, Macroeconomics and Reality, “Econometrica”, vol. 1.pl
dc.description.referencesWolf H. C., 1991, Procyclical Prices: A Demi-Myth?, “Quarterly Review”, no. 1524.pl
dc.description.pages45-59pl
dc.description.number3(81)-
dc.description.firstpage45-
dc.description.lastpage59-
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
81_Optimum_3_2016_P.Misztal_Cyklicznosc_czy_antycyklicznosc_cen_w_Polsce.pdf296,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)