REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4821
Tytuł: Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego
Inne tytuły: Heterodox economics contribution to the concept of sustainable development
Autorzy: Jeżowski, Piotr
Słowa kluczowe: ekonomia heterodoksyjna
kapitał naturalny
trwałość
rozwój zrównoważony
heterodox economics
natural capital
sustainability
sustainable development
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 3-19
Abstrakt: W opracowaniu wyjaśniono istotę trwałości jako podstawowego warunku zachowania kapitału naturalnego i jej znaczenie dla kategorii rozwoju zrównoważonego. W pracy opisano także, jak trwałość oraz rozwój zrównoważony są postrzegane i definiowane w ważniejszych dyscyplinach nauk ekonomicznych, a w szczególności w kierunkach heterodoksyjnych. W końcowej części podjęto problematykę związaną z promocją rozwoju zrównoważonego opartego na trwałości klimatycznej, ujętego w strategii „Europa 2020” i w pakiecie 2.0.
The first at all, the paper explains the meaning of the term sustainability as a basic condition for keeping of natural capital assets for next generations and its impact on the sustainable development character. The second, it has been showed how sustainability and sustainable development are understood in the mainstream and heterodox economics. And, the third, the work shows the contemporary problems for implementation of sustainable development based on climate sustainability according to strategy Europe 2020 and the latest package 2.0.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa
E-mail: pjezow@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4821
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)