REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4818
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.editorCzerwiński, Grzegorzpl
dc.contributor.editorKonopacki, Arturpl
dc.date.accessioned2016-12-07T14:20:27Z-
dc.date.available2016-12-07T14:20:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn978-83-64081-33-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4818-
dc.description.abstractThe present volume brings together materials from the National Comparative Conference “The Muslim East in Polish Literature. Ideas and Images”, which took place in Białystok, November 20-21, 2015 under the auspices of the Polish Association of Comparative Literature. The conference was organized by the Chair in Philological Studies “East – West”, the Faculty of Philology at the University of Białystok, the Podlasian Section of the Union of Polish Tatars, and the Łukasz Górnicki Library of Podlasie in Białystok. During the conference the following issues were discussed: • Oriental inspirations in Polish literature from the Middle Ages to the present • Travels of Polish writers to Muslim countries: their testimonies, diagnoses, fascinations • Literary images of Central Asia, the Crimea, the Volga region – Idel-Ural, the Middle East and North Africa (in Polish literature) • Oriental literary genres (Ruba’i/rubai’jjat, qasida, ghazal, maqāma, etc.) and their transformation on the Polish soil • Sarmatism, the dialogue of the Enlightenment with the Orient, “the Islamic aspects” of Romanticism and the Young Poland Movement • Polish literature’s relation to the literature of Muslim nations (Tatar, Crimean Tatar, Arabic, Turkish, Persian literature, etc.) • Classics of oriental literature in translations by Polish poets (Rumi – Miciński, Çoban-zade – Chazbijewicz and others) • Tatar literature of the Grand Duchy of Lithuania and contemporary Polish-Tatar literature (from the perspective of history, literary theory, textual, cultural and sociological studies, etc.) •The folklore of Polish Tatars (non-canonical prayers, ritual invocations, spells, fairy tales and legends) • Journalism and the publishing movement of Polish Tatars The session “The Muslim East in Polish literature. Ideas and images” was held with the financial support of the Municipal Office in Białystok. The honorary patrons of the conference were: the Marshal of the Podlaskie Voivodeship and the Mayor of Białystok. The present volume is published with the financial support of the Marshal’s Office in Białystok. The book has been edited by Grzegorz Czerwiński, PhD, a literary scholar, specialist in the theory of literature and comparative literature, and Artur Konopacki, PhD, a historian and educator, whose research focuses on Tatar history in the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth. It has been reviewed by Irena Jokiel (Professor of Polish philology) and Grażyna Zając (Professor of Turkology), and published in the scholarly literary series “Colloquia Orientalia Bialostocensia".pl
dc.description.sponsorshipKsiążka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.pl
dc.description.sponsorshipWydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;16-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;5-
dc.titleWschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazypl
dc.title.alternativeThe Muslim East in Polish Literature. Ideas and Imagespl
dc.typeBookpl
dc.description.BiographicalnoteCZERWIŃSKI Grzegorz, dr, literaturoznawca, autor książek: "Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego" (Gdańsk 2011) oraz "Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja" (Białystok 2013). Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Gdańskim (2007) pracował jako postdoctoral researcher na Universiteit Gent w Belgii. Od 2013 roku związany z Uniwersytetem w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Publikował w czasopismach: „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Pamiętnik Literacki”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Ruch Literacki”, „Wiek XIX”, „Slavica Bruxellensia” i „Slavia Orientalis”. Przygotował ponadto do druku edycję pism literackich Stanisława Kryczyńskiego pod tytułem "Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje" (Białystok 2014) oraz zbiór "Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów" (Białystok 2014). Współredaktor tomów: "Żeromski. Piękno i wolność" (Białystok-Rapperswil 2014–2015); Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.)" (Białystok 2015); "Żydzi wschodniej Polski. Seria 4: Uczeni żydowscy" (Białystok 2016).pl
dc.description.BiographicalnoteKONOPACKI Artur, dr, historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, autor książki "Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku" (Warszawa 2010). Uczestnik „Projektu filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański)” (grant NPRH). Wydał edycję krytyczną książki Piotra Czyżewskiego pod tytułem "Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony" (Białystok 2013). Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” (Białystok 2015). Współredaktor tomu: "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.)" (Białystok 2015).pl
dc.description.AffiliationGrzegorz Czerwiński - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationArtur Konopacki - Uniwersytet w Białymstokupl
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Materiały konferencyjne (WSM)
Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czerwiński_wschód-muzułmański_DRUK.pdf2,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)