REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4815
Tytuł: Region Kaukazu Północnego w lustrze polskiego reportażu (,,Matrioszka w hidżabie” Iwony Kaliszewskiej i Macieja Falkowskiego)
Inne tytuły: North Caucasus Region in the mirror of Polish reportage (“Matrioszka w Hidżabie” [“Matryoshka doll in hijab’] by Iwona Kaliszewska and Maciej Falkowski)
Autorzy: Olędzka, Justyna
Słowa kluczowe: North Caucasus
Chechnya
Dagestan
reportage
reislamisation
Kaukaz Północny
Czeczenia
Dagestan
reportaż
reislamizacja
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 265-275
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: "Matryoshka doll in hijab" is the result of years of research in the Caucasus region, led by Iwona Kaliszewska, an anthropologist and ethnographer, and Maciej Falkowski, a diplomat and analyst from the Centre for Eastern Studies. The reportage comprises two parts, the first one dedicated to Dagestan, the second – to Chechnya. The division of the text is a message (or metaphor) in itself: the North Caucasus is not a monolithic land, embracing as it does various socio-political processes. The authors carry on their journey with the awareness that the region is gradually and inevitably separating itself from the civilization of Russia – this is the main thought of their article.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: OLĘDZKA Justyna, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej w systemach niedemokratycznych (zwłaszcza w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw), kwestii ludobójstwa, teorii i praktyki inżynierii społecznej. Obecnie zatrudniona jako pracownik naukowy w Zakładzie Historii Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie realizuje grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4815
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
012 oledzka.pdf395,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.