REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4814
Tytuł: Przestrzeń śmierci – przestrzeń przetrwania. Obrazy środkowoazjatyckich republik sowieckich w polskiej literaturze zesłańczej i łagrowej
Inne tytuły: Space of death – space of survival: images of Central Asian Soviet Republics in the Polish literature from exile and from gulags
Autorzy: Sucharski, Tadeusz
Słowa kluczowe: deportation
Asianness
Europeanism
anti-communism
Islam
Christianity
deportacja
azjatyckość
europejskość
antykomunizm
islam
chrześcijaństwo
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 233-263
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The main objective of the article is to reconstruct the everyday life of Poles in exile, deported during the Second World War to the Soviet Muslim republics in Central Asia. Polish deportees were sent to Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Most memoirs and fictional texts are dedicated to Poles in Kazakhstan, and only some of them refer to the everyday life in Uzbekista; there are, in fact, no works on the life in exile in Kyrgyzstan. In all the texts we find images of everyday life in exile and reports on relationships, often contradictory, between Poles and Asians. The spectrum of Polish attitudes ranged from hatred to friendship and compassion. What united Poles and Asians was the belief in one God and the anti-communist stance.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
Nota biograficzna: SUCHARSKI Tadeusz, dr hab., profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, prorektor ds. nauki AP (kadencja 2012–2016). Zainteresowania naukowe: polska literatura Drugiej Emigracji; związki literatury polskiej z literaturą rosyjską; doświadczenie totalitaryzmu i literatura; literatura łagrowa (polska i rosyjska); Ukraina, Litwa i Białoruś w literaturze polskiej; twórczość Fiodora Dostojewskiego. Członek International Dostoevsky Society – przewodniczący polskiej sekcji. Autor książek: "Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego" (Lublin 2002); "Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji" (Gdańsk 2008; za którą w 2011 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera w dziedzinie literatury i filologii); współautor popularnonaukowej książki "Słownik myśli filozoficznej" (Bielsko-Biała 2004). Współredaktor książek: "Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku" (Słupsk 2006); "Autobiografizm i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej" (Słupsk 2011); "Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – Україна. Спадщина і сучасність" (Słupsk 2012); "Polacy – Ukraińcy: historia, która łączy i dzieli" (Słupsk–Gdańsk 2015). Publikował prace w najważniejszych polskich pismach historycznoliterackich („Pamiętnik Literacki”, „Teksty Drugie”, „Przegląd Rusycystyczny”) oraz w książkach zbiorowych w Polsce, Rosji oraz na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Węgrzech.
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4814
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
011 sucharski.pdf753,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.