REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4812
Tytuł: „Turcja dzisiejsza” (1925) Wandy Melcer – między tradycją a nowoczesnością. Ze wspomnień międzywojennej reportażystki
Inne tytuły: “Turkey today” (1925) by Wanda Melcer – between tradition and modernity. From memories of an interwar reporter
Autorzy: Kieżuń, Anna
Słowa kluczowe: Turkey
culture Turcja
the interwar period
travel writing
kultura
dwudziestolecie międzywojenne
reportaż podróżniczy
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 195-207
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article is concerned with the interwar travel reportage "Turcja dzisiejsza" ("Turkey Today", 1925) by Wanda Melcer (1896–1972). A severalmonth stay in Turkey in 1924, on the occasion of Polish Industrial Exhibition in Istanbul, provided the Polish writer with interesting experiences and observations. They were related to human types, customs, clothes, landscape, architecture and art in Turkey. Portraits of Turkish women are given prominence in her reportage. Melcer showed the daily life in Turkey from the perspective of tradition and modernity.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: KIEŻUŃ Anna, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje na Wydziale Filologicznym. Zainteresowania badawcze: literatura i krytyka Młodej Polski i Dwudziestolecia (perspektywa antropologiczno-aksjologiczna); dwudziestowieczna świadomość kulturowa wobec tradycji romantyzmu polskiego; zagadnienia tożsamości na styku kultur (literatura, publicystyka). Autorka książek: "Spór z tradycją romantyczną. O działalności pisarskiej Adolfa Nowaczyńskiego" (Białystok 1993); "Śladami tradycji. Studia i szkice o pisarzach Młodej Polski i Dwudziestolecia (Białystok 2004); "Drogi własne. O twórczości młodopolskiej Artura Górskiego" (Białystok 2006). Redagowała i współredagowała następujące tomy: "Kultura międzywojennego Wilna" (1994); "Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Literatura" (1996); "Cykle i cykliczność" (2010).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4812
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09 kiezun.pdf413,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.