REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4809
Tytuł: Juliusz Słowacki, Gérard de Nerval i ich orientalne podróże, czyli co romantycy widzieli na Wschodzie? . .
Inne tytuły: The oriental journeys of Juliusz Słowacki and Gérard de Nerval, or what were romantics looking at while visiting the Middle East?
Autorzy: Sokołowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: Słowacki
Nerval
travel
Middle East
Romanticism
dream
podróż
Wschód
romantyzm
marzenie
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 133-155
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article focuses on the Oriental journeys of two Romantic poets, Juliusz Słowacki and Gérard de Nerval. The first one set off on his trip in 1836, visited Greece, Egypt, Jerusalem and Lebanon and came back to Europe after 11 months, in July 1837. The French writer left Paris at the end of 1842 and came back in January 1844, having visited, among others, Egypt, Lebanon and Istanbul. Eight years later he published the description of his journey "Le Voyage en Orient" ["The Journey to the Orient"]; no similar book, even though planned, was written by Juliusz Słowacki. The travel experience of the Polish poet was reflected only in a couple of poems, letters and drawings. Despite different historical context, itineraries, reasons for departure and their literary consequences, the approach to the Middle East is similar in the case of the two poets. Following the fashion of their times, both were looking forward to visiting the Orient. Even though the reality was not so brilliant as their dreams, they looked at the Oriental world with curiosity, trying to wear Oriental cloths, learning Arabic, but also profiting from tourist attractions, such as pyramid climbing. Both had also a particular fantasy of buying an Oriental female slave.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Nota biograficzna: SOKOŁOWICZ Małgorzata, dr, absolwentka romanistyki, polonistyki i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autorka książki "La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle" ["Kategoria bohatera romantycznego w poezji francuskiej i polskiej wieku XIX"] (Warszawa 2014). Wydała także poprzedzone krytycznym wstępem tłumaczenie libretta "Potępienia Fausta" Hectora Berlioza (Warszawa 2015). Opublikowała wiele artykułów przybliżających literaturę polską francuskim odbiorcom, na przykład: "La haine des normes, l’amour de l’excès. Les images poétiques de fin de siècle dans l’œuvre des poètes polonais du XIXe siècle" ["Nienawiść dla norm, miłość dla przesady. Poetyckie obrazy końca wieku w dziełach poetów polskich wieku XIX"], „La Licorne” 2012, nr 99 ; "Le néoromantisme ? Les reconstructions romantiques à l’époque de la Jeune Pologne" ["Neoromantyzm? Romantyczne rekonstrukcje w epoce Młodej Polski"], [w:] "Réévaluations du Romantisme. Mutations des idées de littérature", red. M. Blaise, Montpellier 2014). Jej najnowsze zainteresowania badawcze obejmują Orient ("Wizja Orientu w poezji romantyków francuskich, [w:] Orient w literaturze – Literatura w Oriencie", red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, Toruń 2014) oraz kwestie tożsamościowe („La Disparition de la langue française” d’Assia Djebar et le désir de transgression [„Zniknięcie języka francuskiego” Assii Djebar i pragnienie transgresji], „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone” 2015, nr 2).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4809
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06 sokolowicz.pdf711,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)