REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4808
Tytuł: Na Ujbackim stepie... Kreacje Tatarów w poematach Tomasza Augusta Olizarowskiego
Inne tytuły: On the Ujbacki Steppe... Images of Tatars in Tomasz August Olizarowski’s narrative poetry
Autorzy: Burzka-Janik, Małgorzata
Słowa kluczowe: Tomasz August Olizarowski
poetic novel
Tatars
Dark Romanticism
freneticness
macabre
grotesque
powieść poetycka
Tatarzy
czarny romantyzm
frenezja
makabra
groteska
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 97-131
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article presents literary images of Tatars, which can be found in two poetic novels by the forgotten Romantic author, Tomasz August Olizarowski (1811–1879). The first of them, printed in 1836, is "Krzyż w Peredylu. Pieśń wołyńska" ("The Cross in Peredil. A Volhynian Song"), published for the second time in a revised version as "Topir-Góra. Powieść wołyńska. Wedle miejscowego podania" ("Topir-Mountain. A Volhynian Novel. According to a Local Folk Tale"). The second one, which in its title already refers to the Tatars, is "Car-dziewica. Powieść tatarska" ("The Virgin-Tsar. A Tatar Novel"), written in 1866. In "Krzyż w Peredylu" and in "Topir-Góra", the poet shows Tatar people as representatives of the nocturnal, Romantic side of the world. In Car-dziewica, on the other hand, the barbaric methods of action used by the Tatars are recalled in order to expose the hypocritical laws, which the Western civilization is ruled by; the civilization which, like all great civilizations (at least according to the poet) is becoming monstrous, and transforms into a bloodthirsty beast, devoid of spirit, abandoned on the arena of a frenetic spectacle of history.
Afiliacja: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Tarnowskie Góry
Nota biograficzna: BURZKA-JANIK Małgorzata, dr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim oraz Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008–2013 adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2013 roku prezes Towarzystwa im. Adama Mickiewicza Oddział w Opolu. Zajmuje się badaniami literatury XIX wieku i wybranymi aspektami literatury XX wieku. Opublikowała książki: W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza (Opole 2009) oraz „Tyle naraz świata...”. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej (Opole 2012). Współredagowała tom Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych (Opole 2012). Członek redakcji Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza” (Białystok).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4808
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05 burzka-janik.pdf525,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.