REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4807
Tytuł: Między Słowiańszczyzną a Orientem. Na przykładzie wybranych powieści Michała Czajkowskiego
Inne tytuły: Between the Slavdom and the Orient in selected novels by Michał Czajkowski
Autorzy: Ruszczyńska, Marta
Słowa kluczowe: Orient
slavism
biography
the Balkans
słowiańszczyzna
biografia
Bałkany
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 97-114
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article offers an analysis of Michał Czajkowski’s three novels related to the problems of the Orient. In these novels the author presented a different image of the Eastern world, especially in the case of the earliest Kirdżali perceived an aftermath of literary traditions (Byron and Mickiewicz). However, in later novels ("Bulgaria and Nemolaka") Czajkowski created a unique world of oriental culture interwoven with the Slavic culture originating from the spirit of the Balkans. The Slavdom was depicted in these novels as a world intertwined with Eastern culture, but also marked by an ideology of the excluded. Paradoxically, heroes fighting for freedom were depicted as those for whom existence must be overshadowed by the hegemon. The oeuvre of this partly forgotten author, dedicated to the culture of the nobility of the First Republic and the Eastern Borderlands, constitutes an interesting combination, in which a biography naturally merges with literature. At the same time, this combination is a natural consequence of the culture of dialogue that existed along the borderline between the East and the West.
Afiliacja: Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna: RUSZCZYŃSKA Marta, dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk literatury XIX wieku, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UZ. W swoich badaniach koncentruje się nad zagadnieniami literatury romantycznej oraz problematyką szeroko pojętego słowianofilstwa w literaturze polskiej XIX wieku. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się również Kresy Wschodnie, romantyczny regionalizm, jak i powieść XIX wieku. Ważne miejsce w jej dorobku zajmują monografie: "Dominik Magnuszewski. Między historią i naturą" (Zielona Góra 1995), "Ziewonia. Romantyczna grupa literacka" (Zielona Góra 2002), "Słowianie i słowianofile. O słowianofilskich dyskursach w literaturze polskiego romantyzmu" (Kraków 2015) oraz zbiór studiów "Pogranicze. Studia i szkice literackie" (Zielona Góra 2015).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4807
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04 ruszczynska.pdf529,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)