REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4805
Tytuł: Obraz tatarszczyzny w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina i w „Dziejach tureckich” Marcina Paszkowskiego
Inne tytuły: “The Chronicle of Sarmatian Europe” of Aleksander Gawgnin and in Marcin Paszkowski’s “The Turkish Histories”
Autorzy: Kuran, Michał
Słowa kluczowe: Guanini Alessandro
Paszkowski Marcin
image of Tatars culture in the XVIIth century
The Turkish Histories
old polish chronicle
Gwagnin Aleksander
obraz kultury tatarskiej w XVII wieku
Dzieje tureckie
dawne polskie kroniki
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 41-65
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article presents the image of the Tatars preserved in the 8th book of "The Chronicle of Sarmatian Europe" of Gwagnin translated by Marcin Paszkowski. In particular, it refers to sources which the historian and the translator used when they compiled the story (e.g. Marcin Bielski’s "The Chronicle"), the structure of message, and issues connected with culture, including customs, religion, manner of fighting and lifestyle. Among the chronicler’s interests there were also a division of Tatar hordes into particular groups–nations, as well as the presentation of selected significant historical facts. It was against this background that Paszkowski’s "The Turkish Histories" presented the Tatars. The image was sketched from the prisoner’s point of view – Jakub Kimikowski’s. The description of Paszkowski refers to the tripartite structure of Gwagnin’s story, derived from Bielski, and including customs, division of hordes and a military technique. Similarly to Gwagin, whose story Paszkowski slightly shortened, in "The Turkish Histories" a referenced authority in Tatar issues was Ovidius – the author of (among others) the letter to Maximus form "Epistulae ex Ponto and Tristia". The Tatars, in Paszkowski’s work, are perceived as dealing with pillage invaders who devastated eastern lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: KURAN Michał, dr hab. Studia polonistyczne ukończył w 1996 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1998 roku pracuje w Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, zaś doktora habilitowanego w 2013. Od roku 2009 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, należy do zespołu redakcyjnego „Czytania Literatury” i „Meluzyny”. Główne obszary zainteresowań badawczych to literatura polska XVII wieku, w szczególności literatura okolicznościowa świecka i religijna (poezja i proza), edytorstwo tekstów dawnych, epika staropolska, tematyka orientalna w literaturze staropolskiej, dorobek Samuela Twardowskiego i Marcina Paszkowskiego. Autor książek: "Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej" Samuela Twardowskiego (Łódź 2008) oraz Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku (Łódź 2012). Redaktor zbiorów studiów, między innymi: "Starość i młodość w literaturze i kulturze" (Łódź 2014). Wydał tomik "Książę Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych" (Lublin 2007).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4805
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02 kuran.pdf632,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)