REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4804
Tytuł: Obraz Turcji i jej mieszkańców w „Poselstwie wielkim” (1732) Franciszka Gościeckiego na tle staropolskiego dyskursu antytureckiego
Inne tytuły: The image of turkey and its inhabitants in “Poselstwo Wielkie” (“The Great Deputation”, 1732) by Franciszek Gościecki in the context of the old-Polish anti-Turkish discourse
Autorzy: Krzywy, Roman
Słowa kluczowe: Polish literature of the Baroque period
epic poetry
travel writing
diplomacy
Ottoman culture of the Tulip Era
literatura polskiego baroku
epika
podróżopisarstwo
dyplomacja
kultura osmańska okresu tulipanów
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 17-39
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: This article, taking into account prevailing ways of describing Turkey and its inhabitants in sixteenth and seventeenth century Polish literature, analyses Poselstwo wielkie (1732) by Franciszek Gościecki – an epic telling of Stanisław Chomętowski’s diplomatic venture from the years 1712 to 1714. Gościecki, fulfilling his historic obligation to describe the activity of the deputy, idealises him and criticises his opponents, which is typical of the literary style of the genre. On the other hand, as a conventional diarist, he describes a wide spectrum of Turkish customs, not stinting on positive comments on aspects of Turkish polity, infrastructure, social life and even religion. In matters he found contradictory to his faith and Polish customs, he speaks sceptically, but without hostility or contempt, which was unusual at the time when diarists
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: KRZYWY Roman, dr hab., profesor w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą epok dawnych. Opublikował edycje krytyczne: S. Twardowski, "Władysław IV, król polski i szwedzki" (Warszawa 2012) oraz "Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie" (Warszawa 2015). Wydał książki: "Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa" (Warszawa 2013) oraz "Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki" (Warszawa 2014).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4804
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01 krzywy.pdf634,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)