REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4804
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKrzywy, Roman-
dc.date.accessioned2016-12-06T12:05:17Z-
dc.date.available2016-12-06T12:05:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 17-39pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-33-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4804-
dc.description.abstractThis article, taking into account prevailing ways of describing Turkey and its inhabitants in sixteenth and seventeenth century Polish literature, analyses Poselstwo wielkie (1732) by Franciszek Gościecki – an epic telling of Stanisław Chomętowski’s diplomatic venture from the years 1712 to 1714. Gościecki, fulfilling his historic obligation to describe the activity of the deputy, idealises him and criticises his opponents, which is typical of the literary style of the genre. On the other hand, as a conventional diarist, he describes a wide spectrum of Turkish customs, not stinting on positive comments on aspects of Turkish polity, infrastructure, social life and even religion. In matters he found contradictory to his faith and Polish customs, he speaks sceptically, but without hostility or contempt, which was unusual at the time when diaristspl
dc.description.sponsorshipKsiążka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.pl
dc.description.sponsorshipWydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;16-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;5-
dc.subjectPolish literature of the Baroque periodpl
dc.subjectepic poetrypl
dc.subjecttravel writingpl
dc.subjectdiplomacypl
dc.subjectOttoman culture of the Tulip Erapl
dc.subjectliteratura polskiego barokupl
dc.subjectepikapl
dc.subjectpodróżopisarstwopl
dc.subjectdyplomacjapl
dc.subjectkultura osmańska okresu tulipanówpl
dc.titleObraz Turcji i jej mieszkańców w „Poselstwie wielkim” (1732) Franciszka Gościeckiego na tle staropolskiego dyskursu antytureckiegopl
dc.title.alternativeThe image of turkey and its inhabitants in “Poselstwo Wielkie” (“The Great Deputation”, 1732) by Franciszek Gościecki in the context of the old-Polish anti-Turkish discoursepl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteKRZYWY Roman, dr hab., profesor w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą epok dawnych. Opublikował edycje krytyczne: S. Twardowski, "Władysław IV, król polski i szwedzki" (Warszawa 2012) oraz "Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie" (Warszawa 2015). Wydał książki: "Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa" (Warszawa 2013) oraz "Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki" (Warszawa 2014).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.pages17-39pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01 krzywy.pdf634,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)