REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4649
Tytuł: Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego
Inne tytuły: The impact of State aid regulations on making and applying local tax law
Autorzy: Dowgier, Rafał
Słowa kluczowe: podatki
pomoc publiczna
preferencje podatkowe
miejscowe prawo podatkowe
Data wydania: 2015
Data dodania: 25-paź-2016
Wydawca: Temida2
Abstrakt: Monografia powstała na podstawie badań przeprowadzonych w ramach grantu badawczego finansowego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Przedstawione w niej rozważania ograniczają się do sfery miejscowego prawa podatkowego. Opracowanie składa się sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich zdefiniowano pojęcia stanowienie oraz stosowanie prawa, a także określono czym jest lokalne prawo podatkowe. Przedmiotem kolejnego rozdziału jest zaprezentowanie pojęcia pomocy publicznej oraz kategorii tejże pomocy. W tej części pracy rozważania skupiają się również wokół przesłanek dopuszczalności udzielania pomocy publicznej. Pozostałe części pracy nawiązują wprost do zagadnień związanych z wpływem regulacji z zakresu pomocy publicznej na lokalne prawo podatkowe. Rozdział trzeci odnosi się do problematyki preferencji podatkowych udzielanych przez gminy w zakresie podatków i opłat stanowiących ich dochód. Rozdział czwarty, to analiza stanowienia lokalnego prawa podatkowego w kontekście wpływu, jaki mają w tym zakresie regulacje dotyczące pomocy publicznej. Kolejny rozdział to z kolei przedstawienie wpływu tych regulacji na stosowanie lokalnego prawa podatkowego. W rozdziale szóstym zaprezentowano problematykę zwrotu pomocy publicznej udzielanej w formie preferencji podatkowych w sytuacjach, w których naruszono przepisy dotyczące zasad jej udzielania. Pracę kończą wnioski zawierające postulaty de lege ferenda.
Afiliacja: Katedra Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: dr hab. nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, red. nacz. miesięcznika "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych"
E-mail: r.dowgier@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/01091
URI: http://hdl.handle.net/11320/4649
ISBN: 978-83-62813-75-9
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
R. Dowgier, Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego.pdfR. Dowgier, Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego1,75 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.