REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4638
Tytuł: Rola emocji w kształtowaniu gotowości do zapłaty za dobra środowiskowe
Inne tytuły: Role of emotion in willingness to pay for environmental goods
Autorzy: Leszczyńska, Agnieszka
Słowa kluczowe: gotowość do zapłaty
dobra środowiskowe
uczucia
willingness to pay
environmental goods
emotions
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 115-128
Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia rolę emocji w różnicowaniu gotowości do zapłaty (WTP) za określone dobro środowiskowe. W artykule zaprezentowano wyniki badania wpływu wybranych uczuć dotyczących problemu środowiskowego (zanieczyszczenie wód) oraz możliwości rozwiązania tego problemu na gotowość do współfinansowania rozwiązania. Wyniki badań wskazują, iż wyższa gotowość do zapłaty cechuje osoby odczuwające silne, dodatnie emocje powiązane z możliwością poprawy stanu środowiska.
The paper presents the role of emotion in affecting the willingness to pay (WTP) for certain environmental goods. The author presents the results of research into the impact of selected emotions regarding an environmental problem (water pollution) and the possibilities of solving this problem on the readiness to co-finance the solution.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
E-mail: agnieszka.leszczynska@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4638
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Leszczynska.pdf221,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)