REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4637
Tytuł: Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji
Inne tytuły: Indicators of Poland's sustainable development in and tools for their dissemination and presentation
Autorzy: Balas, Aleksandra
Molenda, Anna
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój
wskaźniki zrównoważonego rozwoju
wskaźniki monitorujące
sustainable development
sustainable development indicators
monitoring indicators
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 97-114
Abstrakt: W artykule przedstawiono założenia przyjęte w pracach nad zestawem wskaźników zrównoważonego rozwoju, kryteria doboru wskaźników, koncepcję ich grupowania według ładów i dziedzin oraz informacje w zakresie Bazy Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzia służącego do udostępniania i prezentacji mierników. Materiał zawiera zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski. W artykule zaprezentowano także zarys przyszłych prac dotyczących monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju.
The paper presents the assumptions used in work on a set of sustainable development indicators, criteria for the selection of indicators, and the adopted concept of their grouping by domains and areas, as well as information concerning Sustainable Development Indicators Database as a tool for sharing and presentation of indicators. The material includes an updated set of sustainable development indicators for Poland. The author also offers an outline of future work on monitoring the sustainable development of the country.
Afiliacja: mgr Aleksandra Balas - Urząd Statystyczny w Katowicach
Anna Molenda - Urząd Statystyczny w Katowicach
E-mail: Aleksandra Balas: a.balas@stat.gov.pl
Anna Molenda: a.molenda@stat.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4637
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Balas_Molenda.pdf450,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.