REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 20/B : [34]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści

  POZYCJA USTROJOWA WŁADZY WYKONAWCZEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 1. ANETTA BRECZKO, ALINA MIRUĆ
  Totalizujące praktyki we współczesnych demokracjach (aspekty filozoficzne i teoretycznoprawne)
 2. MACIEJ PERKOWSKI
  Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli współpraca zagraniczna polskich regionów a polityka zagraniczna państwa
 3. ROBERT RADEK
  Skuteczność legislacyjna gabinetów mniejszościowych (wybrane aspekty)
 4. RYSZARD SKARZYŃSKI
  Od suwerenności do władzy politycznej
 5. BARTOSZ SZCZUROWSKI
  Sposoby uregulowania kwestii zastępstwa głowy państwa w razie opróżnienia urzędu lub przejściowej niemożności jego sprawowania we współczesnych republikach. Rozwiązania „typowe” i „oryginalne”
 6. ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK
  Treści legitymizacji każdej władzy warunkiem akceptacji jej pozycji ustrojowej i wpływów
 7. ANETA DAWIDOWICZ
  Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w świetle poglądów ideologów Stronnictwa Narodowego do 1939 roku
 8. AGNIESZKA DUDZIŃSKA
  „Maszynka do głosowania”. Legitymizowanie decyzji rządu jako główna funkcja parlamentu
 9. MONIKA KOWALSKA
  Uwarunkowania prawne w zakresie zastępstwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 10. MACIEJ PACH
  Prawotwórcze kompetencje władzy wykonawczej w zakresie prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997 r. – stan obecny i postulaty de lege ferenda
 11. MARCIN MICHAŁ WISZOWATY
  Prezydencki lobbing. Regulacja prawna działalności lobbingowej w odniesieniu do Prezydenta RP. Teoria i praktyka
 12. IWONA WROŃSKA
  Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w Polsce w aspekcie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia
 13. RAFAŁ TRZECIAKOWSKI
  Delimitacja zadań i kompetencji Rady Ministrów i Prezydenta RP oraz ich współdziałanie w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
 14. MACIEJ ALEKSANDROWICZ
  Władza wykonawcza w Szwajcarii. Perspektywa historyczna i współczesność
 15. IZABELA KAPSA
  Pozycja ustrojowa premiera Wielkiej Brytanii w świetle jego kompetencji i praktyki politycznej
 16. JUSTYNA MIECZNIKOWSKA
  The Europeanisation of the cooperation of the Federal Government and the parliament in the Republic of Austria – a political analysis
 17. ANDRZEJ DUBICKI
  Ewolucja polityczna prezydentury w Rumunii
 18. KRZYSZTOF PROKOP
  Funkcje Prezydenta Republiki Litewskiej w świetle Konstytucji z 1992 r.
 19. ADAM R. BARTNICKI
  Organizacja przestrzeni władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina – podobieństwa i różnice
 20. JUSTYNA OLĘDZKA
  Prezydent w systemie władzy wykonawczej Republiki Czeczenii
 21. GRZEGORZ KRYSZEŃ
  Konstytucyjny model prezydentury w Republice Białoruś
 22. ARTUR OLECHNO
  Prawotwórcze formy działalności władzy wykonawczej na Ukrainie
 23. ANDRZEJ POGŁÓDEK
  Instytucja Prezydenta Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej
 24. KRZYSZTOF FEDOROWICZ
  Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii
 25. JERZY SZUKALSKI
  Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta Uzbekistanu w latach 1990-2015
 26. MAŁGORZATA PODOLAK
  Pozycja ustrojowa prezydenta w państwach byłej Jugosławii
 27. KAROL BIENIEK
  Ewolucja ustrojowa pozycji władzy wykonawczej w Republice Turcji
 28. STANISŁAW BOŻYK
  Status ustrojowy władzy wykonawczej w Republice Argentyny
 29. JOANNA SKŁADOWSKA
  Pozycja ustrojowa Prezydenta Nikaragui w kontekście nowelizacji Konstytucji z 10 lutego 2014 r.
 30. ANNA DOLIWA-KLEPACKA
  Współpraca organów władzy wykonawczej w Polsce z FRONTEX-em w zakresie zarządzania i ochrony granicy zewnętrznej strefy Schengen
 31. TOMASZ DUBOWSKI
  Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – na styku unijnej egzekutywy i działań zewnętrznych. Wybrane zagadnienia
 32. ANDRZEJ JACKIEWICZ
  Uwagi na temat wpływu formy ustroju terytorialnego państwa na kształt władzy wykonawczej
 33. JOANNA WORONA
  Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo Polski
 34. WOJCIECH ZOŃ
  Kompetencje władzy wykonawczej wobec Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z perspektywy Polski

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 34
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Kompetencje władzy wykonawczej wobec Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z perspektywy PolskiZoń, Wojciech--
2016Prace naczelnych organów administracji państwowej a cyberbezpieczeństwo PolskiWorona, Joanna--
2016Uwagi na temat wpływu formy ustroju terytorialnego państwa na kształt władzy wykonawczejJackiewicz, Andrzej--
2016Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – na styku unijnej egzekutywy i działań zewnętrznych. Wybrane zagadnieniaDubowski, Tomasz--
2016Współpraca organów władzy wykonawczej w Polsce z FRONTEX-em w zakresie zarządzania i ochrony granicy zewnętrznej strefy SchengenDoliwa-Klepacka, Anna--
2016Pozycja ustrojowa Prezydenta Nikaragui w kontekście nowelizacji Konstytucji z 10 lutego 2014 r.Składowska, Joanna--
2016Status ustrojowy władzy wykonawczej w Republice ArgentynyBożyk, Stanisław--
2016Ewolucja ustrojowa pozycji władzy wykonawczej w Republice TurcjiBieniek, Karol--
2016Pozycja ustrojowa prezydenta w państwach byłej JugosławiiPodolak, Małgorzata--
2016Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta Uzbekistanu w latach 1990-2015Szukalski, Jerzy--
2016Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym ArmeniiFedorowicz, Krzysztof--
2016Instytucja Prezydenta Naddniestrzańskiej Republiki MołdawskiejPogłódek, Andrzej--
2016Prawotwórcze formy działalności władzy wykonawczej na UkrainieOlechno, Artur--
2016Konstytucyjny model prezydentury w Republice BiałoruśKryszeń, Grzegorz--
2016Prezydent w systemie władzy wykonawczej Republiki CzeczeniiOlędzka, Justyna--
2016Organizacja przestrzeni władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina – podobieństwa i różniceBartnicki, Adam R.--
2016Funkcje Prezydenta Republiki Litewskiej w świetle Konstytucji z 1992 r.Prokop, Krzysztof--
2016Ewolucja polityczna prezydentury w RumuniiDubicki, Andrzej--
2016The Europeanisation of the cooperation of the Federal Government and the parliament in the Republic of Austria – a political analysisMiecznikowska, Justyna--
2016Pozycja ustrojowa premiera Wielkiej Brytanii w świetle jego kompetencji i praktyki politycznejKapsa, Izabela--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 34