REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4520
Tytuł: Aplikacja mobilna jako usługa biblioteki
Inne tytuły: The mobile application as a library service
Autorzy: Skórka, Stanisław
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne
biblioteczne katalogi mobilne
biblioteki uniwersyteckie
architektura informacji
usługi biblioteczne
użyteczność
mobile application
mobile academic library
information architecture
library services
usability
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 357-373
Abstrakt: Aplikacja mobilna to wyspecjalizowany program pozwalający na dostęp do wybranych przez ich dostawców funkcji oraz treści. Badania polskiego rynku mobilnego dowodzą, że laptop i smartfon są najczęściej stosowanymi urządzeniami do łączenia się z Internetem. Według raportu Internet Trends średnio na użytkownika przypada 47 zainstalowanych aplikacji rocznie. W 2014 roku kupiono więcej smartfonów i tabletów niż komputerów PC i laptopów. Biblioteki również zaczynają korzystać z tej formy komunikacji z użytkownikami. Aplikacje mobilne omawiane w niniejszej pracy można podzielić na: 1) aplikacje uniwersyteckie – programy użytkowe oferujące dostęp do wielu usług uczelni, w tym do zasobów bibliotek, poprzez udostępnienie: przeszukiwania katalogu, zamawiania książek, zarządzania kontem użytkownika, rezerwacji stanowiska komputerowego w bibliotece, mapy dojazdu, aktualności, rekomendacji nowości bibliotecznych, skanowania barkodów itp.; 2) aplikacje biblioteczne – dedykowane działalności bibliotecznej, oferujące dostęp do wielu usług biblioteki. W referacie omówione zostaną przykłady m-aplikacji następujących bibliotek: Uniwersytetu w Groningen, Uniwersytetu w Valladolid, Uniwersytetu w Foggi, Uniwersytetu w Chicago, Uniwersytetu Rutgersa i Uniwersytetu w Mannheim.
A mobile application is specialized software that gives the user access to selected functions and content. Polish mobile market research shows that the laptop and smartphone are devices most commonly used to connect to the Internet. According to the report of Internet Trends, an average user installs about 47 applications a year. In 2014 more smartphones and tablets than PCs and laptops were bought. Libraries also use this form of communication with users. Library mobile applications can be divided into two types: 1) a library app – it provides access to many library services: searching the catalog, ordering books, user account management, booking work space in the library, GPS, news, scanning barcodes, etc.; 2) a university app – it provides instant access to news and events, helps to find the way and transit on the maps, enables watching videos or checking the library OPAC module. The article will discuss the apps of the following institutions: the University of Groningen Library, the University of Valladolid Library (Spain), the University of Foggia Library (Italy), the University of Chicago (USA), Rutgers University (USA) and the University of Mannheim (Germany).
Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
E-mail: skorka@up.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4520
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
24_Skorka.pdf995,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.