REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4514
Tytuł: Student w bibliotece – potrzeby, odczucia, opinie. Analiza badania jakościowego techniką wywiadu przeprowadzonego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły: Students in the library - needs, feelings, opinions. Qualitative interview study in the University of Lodz Library
Autorzy: Jerzyk-Wojtecka, Justyna
Goszczyńska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
badanie jakościowe
cyfrowi tubylcy
usługi biblioteczne
strach przed biblioteką
University of Lodz Library
qualitative research interview
digital natives
library anxiety
library service
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 257-278
Abstrakt: Artykuł zawiera wyniki badań jakościowych metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego, przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) latem 2014 roku na grupie 15 studentów. Badanie miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób można dostosować bieżące usługi biblioteczne do potrzeb młodych ludzi, a także dostarczyć informacji o ich spojrzeniu na bibliotekę uniwersytecką i relacji emocjonalnej z tą instytucją. Autorki starały się w wyczerpujący sposób przedstawić analizę wypowiedzi respondentów i posługując się techniką brikolażu szczegółowo ją zinterpretować. Najważniejsze zagadnienia, jakie pojawiły się w wywiadach, zostały dodatkowo podsumowane we wnioskach.
The article contains results of the qualitative research conducted in the University of Lodz Library in summer, 2014. The interview involved a group of 15 students. The study was designed to test and adjust the current library services and, most importantly, to examine young people’s opinions about the university library and their emotional relationship with the institution. The technique of bricolage was used by the authors in their analysis of the interview. Key issues were summarized in the conclusions.
Afiliacja: mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
mgr Agnieszka Goszczyńska - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: Justyna Jerzyk-Wojtecka: justyna.jerzyk@lib.uni.lodz.pl
mgr Agnieszka Goszczyńska: agnieszka.goszczynska@lib.uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4514
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
18_Jerzyk-Wojtecka_Goszczynska.pdf292,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.