REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4513
Tytuł: Technologie informacyjno-komunikacyjne a oczekiwania i umiejętności użytkowników bibliotek akademickich – na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej
Inne tytuły: Information and communication technologies (ICT) vs. expectations and needs of the academic libraries users – on the example of the Lodz University of Technology Library
Autorzy: Kołodziejczyk, Edyta
Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
Słowa kluczowe: technologie informacyjno-komunikacyjne
biblioteki akademickie
preferencje użytkowników
badania ankietowe
information and communication technologies (ICT)
academic libraries
library users
survey methodology
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 243-256
Abstrakt: Z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) korzystamy na co dzień, np. podczas sprawdzania prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w systemie eWUŚ, przeglądając Elektroniczne Księgi Wieczyste, czy komunikując się z urzędnikami przez ePUAP2. Możemy również uczestniczyć w interaktywnych szkoleniach online, robić zakupy, czy wysyłać zdjęcia naszym bliskim drogą mailową lub przechować je w chmurze danych. Potencjał oraz możliwości jakie dają TIK w działalności bibliotek akademickich powinny być efektywnie i optymalnie wykorzystywane, zarówno od strony procesów bibliotecznych, jak i w usługach skierowanych do użytkowników. Celem referatu jest zbadanie poziomu satysfakcji użytkowników, korzystających z wybranych środków i narzędzi TIK oferowanych w bibliotece akademickiej, na przykładzie przeprowadzonych badań ankietowych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.
We meet with information and communication technologies (ICT) every day, for example, when using the Electronic Verification of Patient’s Rights, Electronic Platform of Mortgage Registers, Electronic Platform of Public Administration Services. We can also take part in on-line trainings, do shopping or send photographs to our friends via e-mail or upload them to the cloud systems. The use of ICT in academic libraries should be optimal and effective both in the library-specific processes and in services delivered to the users. The aim of this paper is to examine the level of user satisfaction with the use of ICT in an academic library, based on a survey conducted in the Lodz University of Technology Library.
Afiliacja: mgr Edyta Kołodziejczyk - Biblioteka Politechniki Łódzkiej
dr inż. Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska - Biblioteka Politechniki Łódzkiej
E-mail: Edyta Kołodziejczyk: edyta.kolodziejczyk@p.lodz.pl
Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska: malgorzata.rozniakowska-klosinska@p.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4513
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
17_Kolodziejczyk_Rozniakowska-Klosinska.pdf250,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.