REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4512
Tytuł: Czy można studiować bez biblioteki? Diagnoza problemu w oparciu o badania przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły: Is it possible to study without a library? Diagnosis of the problem based on a survey conducted among UG students
Autorzy: Kulczycka, Urszula
Słowa kluczowe: biblioteka
funkcje biblioteki
biblioteka akademicka
biblioteka UG
library
library functions
academic libraries
UG Library
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 229-242
Abstrakt: Biblioteki bez użytkowników nie istnieją. Jeśli biblioteki chcą być ważne dla czytelników muszą być dla nich atrakcyjne, spełniać ich oczekiwania. Czy w dzisiejszych czasach biblioteki mogą liczyć na swoich użytkowników? Zagadnienie to zostanie omówione w oparciu o badania, które zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Respondenci zostali zapytani o miejsce biblioteki w procesie edukacyjnym studentów. Wypowiedzieli się na temat częstotliwości odwiedzin Biblioteki UG, powodów dla których korzystają bądź nie korzystają z tejże instytucji, a także wyrazili opinię na temat księgozbioru i współpracy z bibliotekarzami. Badani studenci odpowiedzieli też na pytanie: czy biblioteka jest ważnym ogniwem procesu dydaktycznego na uczelni i czy, w związku z tym, można studiować bez niej?
Libraries without users do not exist. If the library is to be important for its user, it must be attractive to him, needs to meet his expectations. Can a library count on its readers today? This question will be answered on the basis of the studies that have been conducted on a group of UG students. Respondents were asked about the place of BUG libraries in their educational process. Students expressed their views on the frequency of visits to the library, reasons for using, or not using the library, their expectations with respect to that institution, opinions about library resources and cooperation with librarians. They also expressed their opinion on the issue of whether a library is necessary in the learning process, and whether one can study without it.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
E-mail: bibuc@ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4512
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
16_Kulczycka.pdf315,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.