REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4511
Tytuł: Jak korzystam z biblioteki? Wizerunek użytkownika systemu biblioteczno-informacyjnego w świetle badań jakości kształcenia
Inne tytuły: How do I use the library? The image of the library and information system user in the light of education quality research
Autorzy: Kasperek, Bogusław
Wojnarowicz, Stanisława
Słowa kluczowe: badania jakościowe
biblioteka uniwersytecka
zasoby biblioteczne
potrzeby informacyjne
studenci
quality of learning
university library
library holdings
collection use
information demands
students
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 211-226
Abstrakt: W badaniach jakości kształcenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przeprowadzono ankietowe rozpoznanie opinii studentów na temat korzystania z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Materiał ten pozwolił zarysować wizerunek studentów UMCS jako użytkowników systemu bibliotecznego. Ujawniono problemy, które należy rozwiązać oraz prawidłowości, jakie warunkują funkcjonowanie tego systemu naczyń połączonych.
In the education quality research done at the Maria Curie-Skłodowska University, a survey about using the Central Library and specialistic libraries was conducted among students. The acquired material allowed to define the image of MCSU students as the users of the library system. Problems to be solved and regularities determining functioning of this communicating vessels system were revealed as well.
Afiliacja: dr Bogusław Kasperek - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mgr Stanisława Wojnarowicz - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: Bogusław Kasperek: b.kasperek@poczta.umcs.lublin.pl
Stanisława Wojnarowicz: s.wojnarowicz@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4511
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
15_Kasperek_Wojnarowicz.pdf275,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.