REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4506
Tytuł: Oferta biblioteki a potrzeby i oczekiwania użytkowników. Wnioski z badań
Inne tytuły: Library’s offer in comparison to users’ needs and expectations. Study conclusions
Autorzy: Stępień, Justyna
Słowa kluczowe: usługi biblioteczne
e-usługi
oczekiwania użytkowników
library services
e-services
users' expectations
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 125-140
Abstrakt: W artykule podjęto rozważania na temat nowoczesnych usług, e-usług oraz usług okołobibliotecznych związanych z kulturą oraz zagospodarowaniem czasu wolnego. Rynek ten w ciągu ostatnich dziecięciu lat przeszedł ogromne zmiany, zarówno jeśli chodzi o dostęp do technologii, infrastruktury, jak i w oferowaniu nowych usług, doboru oferty produktowej. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród czytelników korzystających z usług Biblioteki Uczelni Łazarskiego zaprezentowano oczekiwania użytkowników, a także podjęte przez uczelnię działania odpowiadające na zapotrzebowanie.
The analysis in the article refers to the issue of modern services, e-services as well as other services rendered in the library, connected with culture and leisure time organization. This market has been undergoing impressive changes for the last five years, with regards not only to the access to technology or infrastructure, but also to offering new services and the product range. The users' expectations as well as appropriate actions taken in order to meet particular needs have been presented on the basis of the research carried out among the readers of Lazarski's Library.
Afiliacja: Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie
E-mail: justyna.stepien@lazarski.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4506
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Stepien.pdf488,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.