REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4505
Tytuł: Działania projakościowe w bibliotece akademickiej w ramach realizacji uczelnianej polityki jakości kształcenia
Inne tytuły: Pro-quality activities in an academic library as a part of the university policy of education quality
Autorzy: Drogosz, Jacek
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe
jakość kształcenia
biblioteki
Akademia Wychowania Fizycznego
ankietyzacja
higher education
education quality
libraries
University of Physical Education
surveys
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 109-123
Abstrakt: Proces boloński zobowiązał uczelnie do realizacji polityki jakości kształcenia, tym samym włączając biblioteki uczelniane w działania projakościowe. Biblioteka Główna AWF Warszawa w ramach działań projakościowych przeprowadziła wśród użytkowników ankietyzację. Wyciągnięte z niej wnioski wskazują na to, że mankamenty w dużym stopniu spowodowane są czynnikami w niewielkim stopniu uzależnionymi od działań samej biblioteki. Całość polityki jakości prowadzonej przez bibliotekę uczelnianą warunkują również działania niezwiązane z polityką macierzystej uczelni. Duże znaczenie ma tu współpraca sieci bibliotek oraz działania mające na celu zachęcenie użytkowników do korzystania z coraz większej oferty usług oferowanych przez bibliotekę. Niniejsza praca jest próbą określenia czynników warunkujących wdrażanie polityki jakości w bibliotece akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur ogólnouczelnianych.
Bologna process comitted universities to realizing the policy of education quality and including university libraries in the pro-quality activities. The Main Library of the University of Physical Education conducted a questionnaire among its users as a part of pro-quality activites. Its results indicate that the drawbacks are, to a large extent, caused by the factors largely independent of the actions of the library. The whole quality policy of the university library is also determined by the actions which are not related to the policy of alma mater. It is important to establish the library network cooperation and to find measures to encourage users to use an increasing range of services offered by the library. This paper is an attempt to define the factors determining the quality of policy implementation in the academic library with a special regard to university-wide procedures.
Afiliacja: Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
E-mail: jacek.drogosz@awf.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4505
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Drogosz.pdf231,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.