REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4503
Tytuł: Biblioteka akademicka wobec nowych zadań – potrzeby i preferencje użytkowników
Inne tytuły: New duties of academic libraries in the light of needs and preferences of their users
Autorzy: Szewczyk-Kłos, Danuta
Wierzbicka-Próchniak, Dorota
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie
zarządzanie zasobami bibliotecznymi
użytkownicy
academic libraries
management of library resources
users
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 81-94
Abstrakt: Powszechny dostęp do technologii cyfrowych, informatycznych i telekomunikacyjnych powoduje nieodwracalne zmiany w organizacji dostępu do zasobów bibliotecznych. Efektywne zarządzanie tymi zasobami wymaga prowadzenia systematycznych badań wykorzystania poszczególnych rodzajów zasobów, zauważania zmian i tendencji użytkowników oraz uwzględniania ich potrzeb w globalnej polityce uzupełniania zasobów bibliotecznych. Celem artykułu jest między innymi porównanie oferty biblioteki akademickiej w zakresie dostępu do jej zasobów, usług informacyjnych oraz dydaktycznych z potrzebami i preferencjami użytkowników w oparciu o statystyki wykorzystania zasobów tradycyjnych i elektronicznych. Analiza została przeprowadzona na przykładzie zasobów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
The common access to digital, information and communication technologies has caused irreversible changes in the access to library resources. To manage these resources effectively, it is necessary to systematically investigae how specific kinds of resources are used, to notice changes and tendencies in their usage, and to incorporate the users’ needs in the global policy of developing library collections. The aim of this paper is, among other things, to compare the offer of the academic library, considering the access to its resources, information and didactic services with the needs and preferences of its users. The comparison is based on the use of traditional and electronic resources. The analysis concerns the resources and services offered by the Opole University Library.
Afiliacja: mgr Danuta Szewczyk-Kłos - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
mgr Dorota Wierzbicka-Próchniak - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
E-mail: Danuta Szewczyk-Kłos: danuta@uni.opole.pl
Dorota Wierzbicka-Próchniak: dwierzbicka@uni.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4503
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Szewczyk-Klos_Wierzbicka-Prochniak.pdf274,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.