REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4501
Tytuł: Biblioteka akademicka jako element infrastruktury naukowej w cyfrowym świecie danych, informacji i wiedzy
Inne tytuły: Academic library as an element of research infrastructure in the world of data, information and knowledge
Autorzy: Materska, Katarzyna
Słowa kluczowe: biblioteka akademicka
e-nauka
otwarta nauka
cyfrowa komunikacja naukowa
infrastruktura badawcza
big data
cyfrowa humanistyka
academic library
vast data
research infrastructure
e-science
digital scholarly communication
digital humanities
e-learning
open access
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 53-68
Abstrakt: W artykule autorka nawiązuje do najbliższego otoczenia biblioteki akademickiej, tj. do nauki – jej cech rozwoju i przemian, charakteryzowanych przez takie trendy nauki XXI wieku, jak cyfrowa infrastruktura badawcza, big data, cyfrowa komunikacja naukowa, sieci społeczne w nauce, cyfrowa humanistyka. Wielość nowych możliwości komunikacyjnych i wiedzotwórczych sprawia wrażenie, że biblioteka akademicka schodzi na peryferia naukowego poznania. Celem publikacji jest próba szukania odpowiedzi: jak w „nowej” cyfrowej nauce sytuuje się biblioteka akademicka? Czy biblioteki udzielają naukowcom wsparcia na zasadzie partnerstwa, czy są jedynie usługodawcą? Czy humanistyka cyfrowa oznacza zmianę paradygmatu funkcjonowania bibliotek, czy tylko rozszerzenie dotychczasowych usług? Jak radykalne i zasadnicze przemiany cywilizacyjne w nauce odbijają się w misji działania bibliotek uniwersyteckich?
The aim of the article is to show academic libraries in respect of the new trends in science – the accelerated development of (cyber) research, vast data, digital scholarly communication, social networking, digital humanities, etc. Many new possibilities contriute to the fact that researchers no longer choose the library as the first stop in their search for knowledge. The focus has shifted from using research libraries to using the Internet and labs. The question is not only how to survive, but how to change and develop academic libraries to make them needed in the global knowledge space.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
E-mail: k.materska@uksw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4501
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Materska.pdf263,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.