REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4500
Tytuł: Użytkownik w badaniach efektywności i ocenie jakości biblioteki
Inne tytuły: The user in the process of performance study and quality assessment of the library
Autorzy: Derfert-Wolf, Lidia
Słowa kluczowe: statystyka biblioteczna
wskaźniki funkcjonalności
wpływ bibliotek
użytkownicy
library statistics
performance indicators
impact of libraries
users
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 37-51
Abstrakt: W referacie dokonano analizy problemów związanych z użytkownikami w badaniach efektywności i ocenie jakości bibliotek, w oparciu o aktualne normy międzynarodowe: statystyka biblioteczna (ISO 2789), wskaźniki funkcjonalności (ISO 11620) i badanie wpływu bibliotek (ISO 16439). Przedstawiono również praktyczne wdrożenia wybranych zaleceń z norm w realizowanym obecnie projekcie AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek), w którym uczestniczą biblioteki szkół wyższych, pedagogiczne oraz publiczne. Szczególną uwagę zwrócono na badanie wskaźnika „satysfakcja użytkownika”, zgodnie z ujednoliconym kwestionariuszem ankiety.
The paper analyses problems connected with users in the process of performance study and quality assessment of the library, basing on the current international standards related to: library statistics (ISO 2789), performance indicators (ISO 11620) and the impact of libraries (ISO 16439). It also studies the practical introduction of the selected standards recommendations as a part of the currently created project AFB (The Performance Analysis for Polish Libraries) that joins together academic, public and pedagogic libraries. A special focus will be placed on the study of the „user satisfaction” indicator, based on the unified questionnaires.
Afiliacja: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
E-mail: lidka@utp.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4500
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Derfert-Wolf.pdf258,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.