REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4492
Tytuł: „The children of the crisis” – odzyskiwanie przestrzeni, odzyskiwanie życia.
Inne tytuły: “The children of the crisis” – the recovery of space, the recovery of life.
Autorzy: Szwabowski, Oskar
Słowa kluczowe: ruch Occupy
demokracja
opór
ruchy społeczne
Occupy Movement
democracy
resistance
social movements
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-wrz-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 1(5), s. 134-142
Abstrakt: W tekście podjęto się recenzji książki Michaela A. Gould-Wartofsky’ego pod tytułem The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement. Ruch Occupy był bez wątpieniem wydarzeniem, które wciąż budzi emocje i wielość interpretacji. Ruch Occupy obrasta mitami i nieporozumieniami. Książka The Occupiers, pisana z pozycji badacza-uczestnika, może pomóc w rozpoznaniu mitów i nieporozumień, jak również przyczynić się do rozwoju debaty w Polsce.
The text constitutes a review of the book by Michael A. Gould-Wartofsky, titled The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement. Occupy Movement was undoubtedly an event that still raises emotions and multiplicity of interpretations. Occupy Movement has overgrown with myths and misunderstandings. The book The Occupiers, written from a position of researcher-participant, may help to identify myths and misconceptions, as well as contribute to the development of the debate in Poland.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
E-mail: o.szwabowski@gmail.com
Opis: Recenzja książki: Michael A. Gould-Wartofsky, The Occupiers. The Making of The 99 Percent Movement, Oxford University Press, New York 2015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4492
DOI: 10.15290/parezja.2016.05.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szwabowski_Parezja_1_2016.pdf501,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons