REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4471
Tytuł: Celowość wprowadzenia koncepcji flexicurity w Polsce
Inne tytuły: Advisability of implementing flexicurity in Poland
Autorzy: Guzikowski, Mateusz
Słowa kluczowe: flexicurity
rynek pracy
ALMP
zasiłki dla bezrobotnych
labour market
unemployment benefits
Data wydania: 2016
Data dodania: 2-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 135-148
Abstrakt: W artykule zaprezentowano krytyczną ocenę postulowanego przez Komisję Europejską wprowadzenia na poziomie krajów członkowskich rozwiązań charakterystycznych dla modelu flexicurity. Wskazano konieczne zmiany, których przyjęcie mogłoby zwiększyć efektywność polskiego rynku pracy przez zwiększenie dynamiki przepływów pomiędzy zasobami rynku pracy. Ogniskują się one wokół czterech elementów, tj.: zwiększenia wydatków na aktywne polityki rynku pracy (ALMP), reformy systemu zasiłków dla bezrobotnych, zwiększenia elastyczności zatrudnienia oraz promowania udziału w procesie kształcenia ustawicznego przez osoby będące w wieku produkcyjnym.
The paper contains a critical analysis of the constituents of the so-called flexicurity model, recommended by the European Commission proposed to be adopted by the member states. Several practical solutions which could increase the efficiency of the Polish labour market are recommended. Introducing them may positively influence the dynamics of the flows between labour market stocks. They focus on the following four aspects: the improvement of the efficiency of ALMP expenditures, changes in the unemployment benefit system, labour code reforms, and the promotion of participation in lifelong learning.
Afiliacja: Katedra Ekonomii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: mateusz.guzikowski@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4471
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Guzikowski.pdf274 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.