REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4466
Tytuł: Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku
Inne tytuły: Footprinting as environmental impact measure
Autorzy: Śleszyński, Jerzy
Słowa kluczowe: wskaźniki śladu
ślad ekologiczny
ślad węglowy
footprinting
ecological footprint
carbon footprint
Data wydania: 2016
Data dodania: 1-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 56-73
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie silnych i słabych stron wskaźników z rodziny wskaźników ,,śladowych”, a więc wskaźników, które, podobnie jak ślad ekologiczny (Ecological Footprint), opisują presję wywieraną na środowisko przez istniejące modele produkcji i wzorce konsumpcji. Środowisko udziela nam zasobów i przyjmuje zanieczyszczenia, ale może to czynić tylko w granicach wyznaczonych: pojemnością, odpornością i stabilnością ekosystemów. W zakończeniu kwestia przydatności mierników ,,śladu” prowadzi do wskazania kierunków ich bardziej powszechnego i pożytecznego zastosowania.
The paper enumerates the strengths and weaknesses of indicators belonging to the family of footprint indicators. They follow the Ecological Footprint method and describe the anthropogenic pressure on the natural environment stemming from the functioning of production models and consumption patterns. The environment provides us with resources and also absorbs pollution. However, all these benefits are available to an extent limited by the capacity, resilience and stability of ecosystems. In the conclusion of the paper, recommendations for a more frequent and productive application of footprint indicators are offered.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
E-mail: sleszynski@wne.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4466
DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Sleszyński.pdf399,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.