REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4455
Tytuł: Skutki gospodarcze wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy we Francji
Inne tytuły: Introduction of 35-hour working week in France: the economic consequences
Autorzy: Popiel-Schneider, Fryderyk
Słowa kluczowe: rynek pracy
czas pracy
Francja
labour market
working time
France
Data wydania: 2015
Data dodania: 31-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 110-130
Abstrakt: Na całym świecie od XIX wieku obserwuje się tendencję do skracania czasu pracy. Obniżenie liczby przepracowanych godzin do 35 tygodniowo, do którego doszło we Francji w latach 1999-2002, było jednak ewenementem. Reforma ta została wprowadzona na kilku etapach. Pozwoliła stworzyć 350 000 miejsc pracy w perspektywie krótkookresowej i zwiększyła wydajność pracowników. Jednak wiązała się także ona z podwyższeniem kosztów pracy i trudnościami dotyczącymi przedsiębiorstw. W rezultacie doprowadziła do pogorszenia koniunktury gospodarczej i do podwyższenia stopy bezrobocia w perspektywie długoterminowej.
A tendency to shorten the working time has been observed all over the world since the 19th century. However, the reduction to 35 hours worked weekly, resulting from a reform implemented in France in the years 1999-2002, was an unprecedented event. The reform was introduced in several stages. In the short term, it enabled the creation of 350,000 workplaces and increased the productivity of workers. Nevertheless, it also led to higher labour costs and to a number of difficulties for enterprises. As a result, the economic situation of the country deteriorated and the unemployment rate increased in the long term.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
E-mail: frederic.jerzy.schneider@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4455
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Popiel-Schneider.pdf607,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.