REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4441
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTruskolaski, Tadeusz-
dc.contributor.authorWaligóra, Kamil-
dc.date.accessioned2016-08-29T09:26:07Z-
dc.date.available2016-08-29T09:26:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 5 (77) 2015, s. 121-137pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4441-
dc.description.abstractThe cooperation of the three sectors included in the Triple Helix (TH), i.e. science, business and public administration is carried out in varied ways. The course of the relationship is not only affected by the sectors themselves but also by factors specific to the environment in which they operate. The article focuses on the local aspects of the TH model – actors who create it and give it a specific, individualized dimension. At the beginning of deliberations, the authors hypothesized that the formation of Białystok Science and Technology Park contributed to the intensification of cooperation between the three sectors in the city of Bialystok and the incubation of new innovative enterprises. The aim of the study was to determine the local TH model parameters in the City of Bialystok and evaluate the potential of individual actors. In Bialystok, public administration has highest potential within the local TH model. Due to the relatively high degree of integration and concentration of authority in the city it is much easier to carry out long-term innovation policy. The basic problem of business and science turns out to be a low degree of concentration, which hinders the diffusion of knowledge and reduces competitiveness. In Bialystok LGU is the moderator of cooperation between the three sectors – there is a etatistic model. The current local government intervention is supposed to lead to the independence of the two other spheres, through their innovation and increase in competitiveness.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectTriple Helixpl
dc.subjectpublic administartionpl
dc.subjectetatistic modelpl
dc.subjectinnovationpl
dc.subjectlocal developmentpl
dc.subjectPolandpl
dc.titleLocal Aspects of The Triple Helix Model on The Example of Białystokpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.05.77.08-
dc.description.EmailTadeusz Truskolaski tadeusz.truskolaski@post.plpl
dc.description.EmailKamil Waligóra: kamilwaligora@tlen.plpl
dc.description.AffiliationDr hab. Tadeusz Truskolaski – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationMgr Kamil Waligóra – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAsheim B. T., Gertler M. S. 2006 The Geography of Innovation. Regional Innovation Systems, [in:] The Oxford Handbook of Innovation, J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. Nelson (ed.), Oxford University Press, Oxford.pl
dc.description.referencesBiałostocki Obszar Funkcjonalny, electronic document, access mode: http://bof.org.pl/onas.html, date of access: 22.03.2015].pl
dc.description.referencesBiałostockie uczelnie podpisały porozumienie z miastem, student.lex.pl, electronic document, access mode: [http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/bialostockie-uczelnie-podpisaly-porozumienie-z-miastem, date of access: 12.04.2015].pl
dc.description.referencesBPNT own sources.pl
dc.description.referencesCastells M. 2007 Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesCiborowski R. 2009 Systemy innowacyjne w warunkach globalizacji, “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl
dc.description.referencesCzarniawski H. 2002 Współdziałanie potrzebą czasu, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.pl
dc.description.referencesEtzkowitz H. 1999 Bridging the Gap: The Evolution of Industry – University Links in the United States, [in:] Industrializing Knowledge: University – Industry Linkages in Japan and the United States, L. Branscomb, F. Kodama (ed.), MIT Press, Cambridge, MA.pl
dc.description.referencesEtzkowitz H., Dzisah J., Ranga M., Zhou Ch. 2007 The Triple Helix Model of Innovation. University – Industry – Government Interaction, “TECH MONITOR”, Jan-Feb 2007.pl
dc.description.referencesEtzkowitz H., Leydesdorff L. 1995 The Triple Helix – University – Industry – Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development, EASST Review 141.pl
dc.description.referencesEtzkowitz H., Leydesdorff L., 1997 Universities in the Global Economy: A Triple Helix of University – Industry – Government Relations, Cassell Academic, London.pl
dc.description.referencesEtzkowitz H., Leydesdorff L., 2000 The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, “Reserch Policy”, 29 (2000).pl
dc.description.referencesEtzkowitz H., Ranga M., 2010 A Triple Helix System for Knowledge-Based Regional Development: From “Spheres” to “Spaces”, VIII Triple Helix Conference, October 2010, Madrid.pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Informacja o podmiotach gospodarki narodowej, electronic document, access mode: [http://bip.stat.gov.pl, date of access: 11.03.2015].pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Liczba ludności Białegostoku, electronic document, access mode: [http://bialystok.stat.gov.pl/, date of access: 23.03.15].pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Miasta największe pod względem liczby ludności, stan na koniec 2013 r., electronic document, access mode: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/, date of access: 12.04.2015].pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym na styczeń 2012 r., electronic document, access mode: [stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ powierzchnia_ludnosc_teryt_2012.pdf, date of access: 14.01.2015].pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., access mode: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html, date of access: 10.04.2015].pl
dc.description.referencesJasiński A. H. 2004 Przedsiębiorstwo na scenie innowacji, „Problemy zarządzania”, nr 1 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesKlepka M. 2005 Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl
dc.description.referencesKomisja Europejska 2009 Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Bruksela.pl
dc.description.referencesLeydesdorff L. 1997 The Non-Linear Dynamics of Sociological Reflections, “International Sociology” 12.pl
dc.description.referencesLeydesdorff L., Etzkowitz H. 1998 The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, “Science and Public Policy” 25 (3).pl
dc.description.referencesLeydesdorff L., Etzkowitz H. 1996 Emergence of a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, “Science and Public Policy” 23.pl
dc.description.referencesLiszewski S. 1991 Podział administracyjny kraju. Założenia i kryteria, [in:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, „Biuletyn KPZK PAN”, 156.pl
dc.description.referencesLowe C. U. 1982 The Triple Helix – NIH, Industry, and the Academic World, “The Yale Journal”, 55 (3-4).pl
dc.description.referencesMarshall A. 1920 Principles of Economics, Macmillan, London.pl
dc.description.referencesMogens H. H. 2011 Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.description.referencesNajbardziej przedsiębiorczy w Warszawie, najmniej w Białymstoku i Bydgoszczy, regiopraca.pl, electronic document, access mode: [http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/najbardziej-przedsiebiorczy-sa-w-warszawie-najmniej-w-bialymstoku-bydgoszczy-, date of access: 22.03.2015].pl
dc.description.referencesNajwiększe miasta studenckie w Polsce, dlastudenta.pl, electronic document, access mode: [http://wiadomosci.dlastudenta.pl/artykul/Najwieksze_miasta_studenckie_w_Polsce,105019.html, date of access: 21.03.2015].pl
dc.description.referencesOficjalna strona internetowa Miasta Białegostoku, electronic document, access mode: http://www.bialystok.pl/824-ciekawostki/default.aspx, date of access: 25.03.2015].pl
dc.description.referencesOwn sources of the Municipal Office in Bialystok.pl
dc.description.referencesPARP, Mapa klastrów w Polsce, electronic document, access mode: [http://www.pi.gov.pl/ PARP/data/klastry/, date of access: 01.04.2015].pl
dc.description.referencesPasterz T. 2010 Kapitał ludzki, wiedza i innowacje jako czynniki wzmacniające funkcje metropolitalne miast wojewódzkich na przykładzie Rzeszowa – stolicy regionu podkarpackiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 246, Łódź.pl
dc.description.referencesPastrana Palma A., Peña Aguilar J. M., Valencia Pérez L. R., Lamadrid A. 2011 Innovation Model under the Triple helix paradigm for universities in Latin America, 4th International Conference of Education, Research and Innovations 14-16 November, Madrid.pl
dc.description.referencesRodrigues C., Melo A. I. 2013 The Triple Helix Model as Inspiration for Local Development Policies: An Experience-Based Perspective, “International Jurnal of Urban and Regional Research”, Volume 37.5, September 2013, pp. 1675-1687.pl
dc.description.referencesSabato J. 1975 El pensamiento latinoamericano en la problematica ciencia-technologia-desarrollo-dependencia, Paidos, Buenos Aires.pl
dc.description.referencesSabato J. 1982 Mackenzi M., La Produccion de Technologia. Autonoma o Transnacional, Nueva Imagen, Mexico.pl
dc.description.referencesSchumpeter J. A. 1942 Capitalism, Socialism and Democracy, New York.pl
dc.description.referencesSiłka P. 2012 Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, Polska Akademia Nauk, Warszawa.pl
dc.description.referencesSzukalski P. 2014 Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 r., „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2014, nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.description.referencesTruskolaski T. 2013 Kształtowanie warunków współpracy w oparciu o model triple helix na przykładzie metropolii białostockiej, „Ekonomia i Prawo”, Tom XII, nr 1.pl
dc.description.referencesTuziak A. 2004 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności w regionie Podkarpacia, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, G. Woźniak (ed.), Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 24 lipca 1998 r. – O Wprowadzeniu Zasadniczego Trójstopniowego Po-działu Terytorialnego Państwa, Dz. U., 1998, Nr 96, poz. 603, z późn. zm.pl
dc.description.referencesWschodni Kongres Gospodarczy 2014, electronic document, access mode: [http://www.wschodnikongres.eu/pl/, date of access: 12.04.2015].pl
dc.description.referencesWytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, electronic document, access mode: [https://www.kul.pl/files/42/Decentralizacja.pdf, date of access: 12.04.2015].pl
dc.description.pages121-137pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 5(77)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Truskolaski_Waligora.pdf256,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.