REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4430
Tytuł: Аб тысячагадовай праваслаўнай царкоўна-пеўчай культуры беларусаў
Inne tytuły: Лариса Густова, Церковное пение: Белорусская певческая культура православной традиции, Минск 2013, сс. 224
Autorzy: Лабынцаў, Юрый
Шчавiнская, Ларыса
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 450-454
Sponsorzy: Дадзены тэкст падрыхтаваны пры фiнансавай падтрымцы Расiйскага гуманiтарнага навуковага фонду (праект № 15–04–00238–15 «Всему православному миру: поэтическое наследие Хрисанфа Саковича (исследование и публикации)»)
URI: http://hdl.handle.net/11320/4430
DOI: 10.15290/bb.2015.07.33
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Labyncau,Scavinskaa_rec.pdf174,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.