REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4429
Tytuł: Ukraińsko-białoruskie stosunki literackie i kulturalne
Inne tytuły: Т.В. Кабржыцкая, В.П. Рагойша, Украiнская лiтаратура i ўкраiнска-беларускiя лiтаратурныя ўзаемасувязi. У трох частках. Частка 2. XIX – начатак ХХ стагоддзя, БДУ, Мiнск 2015, сс. 216
Autorzy: Rudziewicz, Irena
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 447-450
URI: http://hdl.handle.net/11320/4429
DOI: 10.15290/bb.2015.07.32
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Rudziewicz_rec.pdf143,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.